Obec Veľký Kýr : Miestne dane a miestny poplatok

06.04.2016

Oznamujeme obyvateľom, že sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane a miestne poplatky (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na rok 2016. Rozhodnutia budú doručovať daňovníkom do vlastných rúk zamestnanci vykonávajúci aktivačnú činnosť. Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí do pokladnice alebo na účet obce.

Kontakt a bližšie informácie :

Edita Szárazová

správa daní a poplatkov, pokladňa, evidencia hrobových miest
tel. 035/69 25 087
e-mail: edita.szarazova@velkykyr.sk ; info@velkykyr.sk
 

Gizela Lőrincová

daň z nehnuteľností, SHR, sociálne veci, mzdy a personalistika
tel. 035/69 25 088
e-mail: gizela.lorincova@velkykyr.sk


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.