Obec Veľký Kýr : Boli pridané nové VZN 2016

03.03.2016

Boli pridané nové Všeobecne záväzné nariadenia obce Veľký Kýr 2016 : Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľký Kýr a 1/2016 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.