Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Deň učiteľov

Príhovor

Zo života obce / 28.03.2011 / Pokračovanie

Prístup k informáciám

Na základe prijatého zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyplývajú pre všetky mestá, mestské časti a obce nové povinnosti.

Oznamy OcÚ / 25.03.2011 / Pokračovanie

Zoznam darcov krvi

Organizácia Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Kýri včera zorganizovala ODBER KRVI MOBILNOU JEDNOTKOU NTS. Dňa 17. marca 2011 prišlo bezplatne darovať túto vzácnu tekutinu 37 dobrovoľných darcov našej obce.

Zo života obce / 18.03.2011 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác

Obec Veľký Kýr so sídlom Nám. Sv. Jána č.1 , 941 07 Veľký Kýr zastúpená Miroslavom Dojčánom, starostom obce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b/ zákona NRSR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní mieni uzavrieť zákazku – zmluvu s peňažným plnením, ktorej predmetom bude uskutočnenie stavebných prác : „Nájomné byty 9 b.j. typ Profis 2, Veľký Kýr “

Zo života obce / 16.03.2011 / Pokračovanie

Žiadosť o poskytnutie príspevku pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi na účely zabezpečenia príjmu digitálneho televízneho signálu

Výška jednorazového nenávratného finančného príspevku pre žiadateľa je 20 eur. Ministerstvo dopravy poskytne príspevok žiadateľovi na základe písomnej žiadosti.

Oznamy OcÚ / 15.03.2011 / Pokračovanie

Čerpacia stanica REAL-K

Predpokladaný termín spristupnenia čerpacej stanice motoristickej verejnosti: Máj 2011

Zo života obce / 04.03.2011 / Pokračovanie

Obec na Facebooku

Obec Veľký Kýr na sociálnej sieti Facebook

Zo života obce / 25.02.2011 / Pokračovanie

Nariadenia

 Všeobecne záväzné nariadenia obce Veľký Kýr 2006-2011

Oznamy OcÚ / 15.02.2011 / Pokračovanie

Uznesenia

Uznesenia obce Veľký Kýr 2005-2011

Oznamy OcÚ / 14.02.2011 / Pokračovanie

Zápisnice

Zápisnice obecného zastupiteľstva 2005-2011

Oznamy OcÚ / 13.02.2011 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 74 75 76 77 78 79 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.