Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Milovníci chutného moku si prišli na svoje

MY: Naše novosti 1.12.2012. Koncom týždňa 9. – 10. novembra sa takmer vo všetkých okresoch nášho kraja konal prvý ročník Nitrianskeho vínneho festivaluPre jeho milovníkov otvorilo 194 vinárov v 27 obciach Nitrianskeho kraja 134 pivníc a šesť hradných pivníc, kde ponúkali 1022 druhov vína. Prvý ročník Nitrianskeho vínneho festivalu organizátori pripravili v spolupráci so starostami obcí, miestnymi vínnymi spolkami a tímom nadšencov. Chcú podporiť rozvoj vinárstva v regióne, marketing pestovateľov hrozna a výrobcov tunajších vín.

Zo života obce / 03.12.2012 / Pokračovanie

Milovníci chutného moku si prišli na svoje

MY: Naše novosti 1.12.2012. Koncom týždňa 9. – 10. novembra sa takmer vo všetkých okresoch nášho kraja konal prvý ročník Nitrianskeho vínneho festivaluPre jeho milovníkov otvorilo 194 vinárov v 27 obciach Nitrianskeho kraja 134 pivníc a šesť hradných pivníc, kde ponúkali 1022 druhov vína. Prvý ročník Nitrianskeho vínneho festivalu organizátori pripravili v spolupráci so starostami obcí, miestnymi vínnymi spolkami a tímom nadšencov. Chcú podporiť rozvoj vinárstva v regióne, marketing pestovateľov hrozna a výrobcov tunajších vín.

Články z tlače / 03.12.2012 / Pokračovanie

Cigánska veselica - Online vysielanie

Základná organizácia Csemadoku vo Veľkom Kýre Vás srdečne pozýva do veľkého kultúrneho domu dňa 24. novembra o 17.00 hod.na cigánsku veselicu. Počas večera Vás bude zabávať cigánska kapela Bélu Baloga zo Strekova so spevákmi Valéria Vígh – Horné Saliby, András Lajos – Dunajská Moča, Zoltán Gőgh – Kolárovo, Ján Bášti – Kosihy nad Ipľom a Marek Száraz z Veľkého Kýru. Vstupné 3 eurá, organizátori každého srdečne pozývajú.

Zo života obce / 22.11.2012 / Pokračovanie

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.10.2012. Navrhovaný program: 1. Otvorenie zasadnutia, 2. Určenie zapisovateľa, 3. Voľba navrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice, 4. Kontrola uznesení, 5. Prerokovanie platu starostu, 6. Zakladateľská zmluva regionálneho združenia – prerokovanie, 7. Návrh VZN 1/2012 o podmienkach užívania miestnych komunikácií v katastri obce Veľký Kýr.

Zo života obce / 11.10.2012 / Pokračovanie

Upozornenie pre neznámych nájomcov hrobových miest

Obec Veľký Kýr ako prevádzkovateľ miestnych cintorínov vyzýva nájomcov hrobových miest, ktorí nemajú s obcou Veľký Kýr uzatvorenú zmluvu na hrobové miesto, aby tak učinili do 31.12.2012. Povinnosťou nájomcov je uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok za prenájom hrobového miesta, inak im bude po zákonom stanovenej dobe, t. j. 3 roky - § 22 ods. 8 zákona o pohrebníctve hrobové miesto zrušené.

Oznamy OcÚ / 08.10.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 02.10.2012 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Družstevná, Krátka a Malokýrska.

Oznamy OcÚ / 20.09.2012 / Pokračovanie

Školy štrajkovali, knižnice pracovali

MY: Naše novosti 18.9.2012. Hoci školy zatvorili svoje brány kvôli štrajku, knižnice boli plné detí. V obecnej knižnici vo Veľkom Kýre bolo rušnejšie ako inokedy.  Vo štvrtok 13. septembra bolo 90 percent slovenských škôl zatvorených pre štrajk učiteľov. Mnohé iné inštitúcie, v ktorých mladá generácia môže načerpať užitočné informácie a vedomosti, pracovali v bežnom režime. Napríklad knižnice, ktorých zamestnanci tiež nemajú vysoké platy.

Zo života obce / 19.09.2012 / Pokračovanie

Školy štrajkovali, knižnice pracovali

MY: Naše novosti 18.9.2012. Hoci školy zatvorili svoje brány kvôli štrajku, knižnice boli plné detí. V obecnej knižnici vo Veľkom Kýre bolo rušnejšie ako inokedy.  Vo štvrtok 13. septembra bolo 90 percent slovenských škôl zatvorených pre štrajk učiteľov. Mnohé iné inštitúcie, v ktorých mladá generácia môže načerpať užitočné informácie a vedomosti, pracovali v bežnom režime. Napríklad knižnice, ktorých zamestnanci tiež nemajú vysoké platy.

Články z tlače / 19.09.2012 / Pokračovanie

Vo Veľkom Kýre hokejbal stále populárnejší

MY: Naše novosti 20.8.2012. V sobotu 11. augusta sa na novučičkom hokejbalovom ihrisku v miestnom parku uskutočnil v rámci dvojdňového športovo-kultúrneho víkendu 3. ročník hokejbalového turnaja o Pohár obce Veľký Kýr a KHBL (Hokejbalovej ligy Veľký Kýr). Na turnaji sa zúčastnilo 5 mužstiev, ktoré si najprv zmerali sily v skupine, kde každý hral s každým. Neskôr mužstvá, ktoré v skupine obsadili 3. a 4. priečku, hrali o celkové 3. miesto a mužstvá z 1. a 2 miesta v skupine sa stretli vo finále. Hralo sa 2x10 minút.

Články z tlače / 21.08.2012 / Pokračovanie

Vo Veľkom Kýre hokejbal stále populárnejší

MY: Naše novosti 20.8.2012. V sobotu 11. augusta sa na novučičkom hokejbalovom ihrisku v miestnom parku uskutočnil v rámci dvojdňového športovo-kultúrneho víkendu 3. ročník hokejbalového turnaja o Pohár obce Veľký Kýr a KHBL (Hokejbalovej ligy Veľký Kýr). Na turnaji sa zúčastnilo 5 mužstiev, ktoré si najprv zmerali sily v skupine, kde každý hral s každým. Neskôr mužstvá, ktoré v skupine obsadili 3. a 4. priečku, hrali o celkové 3. miesto a mužstvá z 1. a 2 miesta v skupine sa stretli vo finále. Hralo sa 2x10 minút.

Zo života obce / 21.08.2012 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 58 59 60 61 62 63 64 ... 70 71 72 73 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.