Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Zákaz vychádzania od 24.10 do 1.11.2020

Na základe uznesenia VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 je z dôvodu zamedzenia šírenia pandémie COVID-19 vyhlásený ZÁKAZ VYCHÁDZANIA PRE VŠETKÝCH OBČANOV SR, ktorý platí od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 

Oznamy OcÚ / 23.10.2020 / Pokračovanie

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Kýr na obdobie od 13.10.2020 až 12.04.2021.

Oznamy OcÚ / 16.10.2020 / Pokračovanie

Zmluva o poskytnutí dotácií NSK

Touto zmluvou sa Nitriansky samosprávny kraj zaväzuje poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na rok 2020 vo výške 27 121,95 EUR s cieľom podporiť realizáciu aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a združení a spolkov na vidieku.

Cedron-Nitrava / 06.10.2020 / Pokračovanie

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020

S účinnosťou od 1. októbra 2020  do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia.

Oznamy OcÚ / 02.10.2020 / Pokračovanie

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. septembra 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra  2020 od 06:00 hod. do  odvolania  pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka.

Oznamy OcÚ / 02.10.2020 / Pokračovanie

Dočasné dopravné značenie

Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia budú použité v termíne schválenej uzávierky príslušným ODI v Nových Zámkoch a to dňa 10.9.2020 od 12.00 hod. do 20.00 hod. dňa 14.9.2020 z dôvodu usporiadania hodových slávností.

Oznamy OcÚ / 11.09.2020 / Pokračovanie

Nové opatrenie ÚVZ a usmernenia

Opatrenie ÚVZ SR č. 6850 ruší opatrenie pod č. OLP/5455 zo dňa 03.07.2020. Toto opatrenie sa týka osôb, ktoré vstúpia na územie SR z krajín uvedených v Prílohe č. 1 tohto opatrenia.

Oznamy OcÚ / 07.09.2020 / Pokračovanie

Divadelné predstavenie Milenec

VYPREDANÉ !!!  Predstavenie MILENEC sa uskutoční dňa 19.9.2020 o 18.00 hod. vo veľkom kultúrnom dome.VSTUP LEN SO VSTUPENKAMI ZAKÚPENÝMI NA PȎVODNÝ (MARCOVÝ) TERMÍN.

Oznamy OcÚ / 04.09.2020 / Pokračovanie

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.8.2020.

Oznamy OcÚ / 02.09.2020 / Pokračovanie

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ č. 36/2020 zo dňa 27. augusta 2020 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Veľký Kýr na 25 % pracovný úväzok.

Oznamy OcÚ / 31.08.2020 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 68 69 70 71 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.