Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nové Zámky od 25. júla 2013 od 11: 00 hod. do odvolania z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Oznamy OcÚ / 25.07.2013 / Pokračovanie

Beer Fest Veľký Kýr

Pozývame Vás na nultý ročník pivného festivalu Veľký Kýr, čaká Vás skvelá zábava, súťaže, tombola so zaujímavými cenami. Program: Štart 14:00 - pre najmenších- maľovanie na tvár, hry a súťaže, turnaj vo vodnom futbale, mini disco pre deti, súťaže pre dospelých, zábava do rána o ktorú sa postará DJ Rudo Sládeček. Štart turnaja vo vodnom futbale bude o 14:00.Počet hráčov: 4 (+ max. 2 náhradníci). Štartovné: 5€ na hráča. Registrácie na 0911 369 647 alebo facebook : Attila Putti Pócsik (registrácie sú záväzné).

Zo života obce / 23.07.2013 / Pokračovanie

900. rokov obce oslávia s partnermi zo zahraničia

MY: Naše novosti 17.7.2013. Slávnosti v obci budú trvať 3 dni od 9. do 11. augusta 2013. Prvý deň /piatok/ privítajú vyše 120 vzácnych hostí zo zahraničia a desiatky rodákov zo všetkých kútov Slovenska. Večer sa v areáli parku bude konať slávnostný kultúrny program. Vystrieda ho diskotéka pre mládež, na ktorej vystúpi maďarská rocková kapela Bikini. Zábava potrvá až do ranných hodín. Aj v sobotu sa hlavné podujatia budú konať v parku. Uskutoční sa populárna súťaž vo varení guláša, súťaž v rybolove, začne sa hokejbalový turnaj, otvorí sa EUROinfo stan s propagačnými a prezentačnými materiálmi o EÚ, bude sa konať aj historický workshop.

Zo života obce / 18.07.2013 / Pokračovanie

900. rokov obce oslávia s partnermi zo zahraničia

MY: Naše novosti 17.7.2013. Slávnosti v obci budú trvať 3 dni od 9. do 11. augusta 2013. Prvý deň /piatok/ privítajú vyše 120 vzácnych hostí zo zahraničia a desiatky rodákov zo všetkých kútov Slovenska. Večer sa v areáli parku bude konať slávnostný kultúrny program. Vystrieda ho diskotéka pre mládež, na ktorej vystúpi maďarská rocková kapela Bikini. Zábava potrvá až do ranných hodín. Aj v sobotu sa hlavné podujatia budú konať v parku. Uskutoční sa populárna súťaž vo varení guláša, súťaž v rybolove, začne sa hokejbalový turnaj, otvorí sa EUROinfo stan s propagačnými a prezentačnými materiálmi o EÚ, bude sa konať aj historický workshop.

Články z tlače / 18.07.2013 / Pokračovanie

Čerdafest 2013 - Fotodokumentácia

Dňa 5. - 6. júla 2013 sa konal tradičný open-air festival Čerdafest. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť v článku. Na festivale vystúpili: SI2ACIA (Nové Zámky), KostraNosa (Nové Zámky), Queenless (HU), The Rockefellas (Tomášov), Spins (Nitra), Gut Band (Kolárovo), História (Nesvady), Csukamáj Olaj (Veľký Kýr) a ZBG (Komárno). Ďakujeme za návštevu.

Zo života obce / 09.07.2013 / Pokračovanie

Čerdafest 2013 - Online vysielanie

Festival bude možné sledovať naživo cez internet. Piatok 5.7.2013 o 19.00h: SI2ACIA (Nové Zámky), KostraNosa (Nové Zámky), Queenless (HU), The Rockefellas (Tomášov). Sobota 6.7.2013 o 18:00h: Spins (Nitra), Gut Band (Kolárovo), História (Nesvady), Csukamáj Olaj (Veľký Kýr), ZBG (Komárno). Vstup na festival je voľný.

Zo života obce / 01.07.2013 / Pokračovanie

Rozbor vody pre občanov obce

Spoločnosť AQUA-BAL - Nitra vykonáva v mesiaci jún rozbor vody pre občanov obcí z ich vlastných studní, ktorý je zameraný na zistenie obsahu dusičnanov, dusitanov, železa, fekálnych baktérií, tvrdosti a pH – poradenstvo ohľadom dezinfekcie studní a ochrany pred splaškami. Rozbor bude prebiehať od utorka 18. júna 2013 – priamo u občanov doma , počas celého týždňa, cena kompletného rozboru je 7 €. Termín stretnutia si treba dohodnúť: pán Jozef Bališ, tel. 0910559632 – časovo sa prispôsobí každému občanovi.

Zo života obce / 17.06.2013 / Pokračovanie

Vyhlásenie výberového konania

Obec Veľký Kýr vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 1. júla 2013 o 12,00 hodine. Prihlášky možno doručiť osobne, alebo zaslať poštou v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa“.Termín a miesto výberového konania bude prihlásených uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

Oznamy OcÚ / 07.06.2013 / Pokračovanie

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 5 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznamy OcÚ / 07.06.2013 / Pokračovanie

Úhrada za služby rozhlasového a televízneho vysielania

Ak si uplatňujete oslobodenie od povinnosti platiť úhradu alebo platíte polovičnú sadzbu úhrady, prípadne neplatíte úhradu z dôvodu viacnásobného odberu elektrickej energie, je zákonnou povinnosťou preukázať túto skutočnosť do 31.3.2013 priamo Rozhlasu a televízii Slovenska. RTVS oznamuje, že bude akceptovať preukázanie tejto skutočnosti až do 30. 6. 2013. Občania, ktorí v tejto predĺženej lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy.

Zo života obce / 30.05.2013 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 56 57 58 59 60 61 62 ... 71 72 73 74 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.