Infocentrum

Obecné slávnosti 2012 - Fotodokumentácia

Veľký Kýr ožil počas uplynulého víkendu obecnými slávnosťami k 899.výročiu obce. Obecné slávnosti začali v piatok 10.augusta v miestnom kultúrnom parku, kde vystúpili Pataky Művek a EDDA Művek a o vynikajúcu náladu sa staral DJ Rudo Sládeček. V sobotu bol pripravený program pre deti aj dospelých. Súťaž vo varení gulášu, pečené klobásky a pre neskôr narodených nafukovací hrad a šmýkala. Súčasťou slávností bol aj hokejbalový turnaj a futbalový zápas „starých pánov“. Ako to všetko vo Veľkom Kýre vyzeralo pozrite si bohatú fotogalériu a video-príspevok.

Zo života obce / 15.08.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 04.09.2012 v čase od 07:45 hod. do 14:15 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Budovateľská, Cetínska, Družstevná, Hámad, Malá Pažiť, Malokýrska, Nám. sv. Jána, Pažiť, Petőfiho, Staničná, Sv. Kelemena, Veľká Pažiť, Železničná. Dňa 05.09.2012 v čase od 7:45 hod. do 14:15 hod.: Apátska, Družstevná, Krátka, Malokýrska, Petöfiho, Staničná, Sv. Kelemena. Dňa 06.09.2012 v čase od 7:45 hod. do 15:15 hod.: Krátka, Malokýrska.

Oznamy OcÚ / 10.08.2012 / Pokračovanie

ZlatýErb.sk 2012 - Registrácia

Po úspešnom minuloročnom účinkovaní sme sa opäť prihlásili do súťaže ZlatýErb.sk 2012. Súťaž každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska pod záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí verejnosti. 

Zo života obce / 03.08.2012 / Pokračovanie

Obecné slávnosti 2012 - Program

Drahí spoluobčania a priatelia, pozývame Vás, dňa 10-11. augusta 2012 na športovo-kultúrny víkend do miestneho kultúrneho parku, kde na Vás bude čakať príjemná atmosféra, vystúpenia pre deti aj dospelých, koncerty Pataky Művek a EDDA Művek, miestne folklórne súbory Morinca, Csemadok, s možnosťou občerstvenia, a to gulášu, pečených klobás, cukroviniek, posedenie aj v prípade nepriaznivého počasia. Všetci ste srdečne vítaní!

Zo života obce / 01.08.2012 / Pokračovanie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 20.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Gaštanová, Hlavná, Mlynská, Nám. sv. Jána, Nitrianska, Železničná. V čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.: Cetínska, Hlavna, Mlynská, Ružová, Záhradná, Školská. Dňa 21.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod.: Bernolákova, Hlboká, Nitrianska, Vinohradnicka. Dňa 22.8.2012 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.: Malokýrska, Na Sihoti a od 11:00 hod. do 14:00 hod.: Na Sihoti, Novozámocká.

Oznamy OcÚ / 30.07.2012 / Pokračovanie

Základné údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, obyvateľstva podľa národnosti

K rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov boli v Slovenskej republike z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov (5 397 036) najvýraznejšie zastúpení obyvatelia slovenskej národnosti (80,7 %), maďarskej národnosti (8,5 %) a rómskej národnosti (2 %). Za desať rokov sa najvýraznejšie znížil počet trvalo bývajúcich obyvateľov slovenskej, maďarskej, českej, ukrajinskej a nemeckej národnosti.

Zo života obce / 25.07.2012 / Pokračovanie

Vo Veľkom Kýre založia vlastný vinársky spolok

MY: Naše novosti 23.7.2012. V pivničnej lokalite Čerdaút sa konal tradičný hudobný festival Čerdafest. Táto udalosť má čiastočne na svedomí, že onedlho v obci vznikne Čerdavin. Pred siedmimi rokmi v obci nečakane vzniklo ďalšie kultúrno-spoločenské stredisko, ktoré sa nachádza v hajlokoch. Schádzajú sa tu pestovatelia hrozna, výrobcovia a priaznivci dobrého vínka. Asi nikoho neprekvapí, že si aj zaspievajú.

Zo života obce / 24.07.2012 / Pokračovanie

Vo Veľkom Kýre založia vlastný vinársky spolok

MY: Naše novosti 23.7.2012. V pivničnej lokalite Čerdaút sa konal tradičný hudobný festival Čerdafest. Táto udalosť má čiastočne na svedomí, že onedlho v obci vznikne Čerdavin. Pred siedmimi rokmi v obci nečakane vzniklo ďalšie kultúrno-spoločenské stredisko, ktoré sa nachádza v hajlokoch. Schádzajú sa tu pestovatelia hrozna, výrobcovia a priaznivci dobrého vínka. Asi nikoho neprekvapí, že si aj zaspievajú.

Články z tlače / 24.07.2012 / Pokračovanie

Predaj pozemku

Obec Veľký Kýr na základe uznesenia č. U-30/2012 Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.07.2012, oznamuje občanom, že odpredáva časť parcely č. 495/1 kat. územie Veľký Kýr o výmere 45 m2 podľa geometrického plánu číslo 1553/O8 úradne overeného Ing. Michalom Muchom zo dňa 3.12.2007. V prípade záujmu sa môžete informovať a nahliadať do geometrického plánu č. 1553/08 na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Oznamy OcÚ / 24.07.2012 / Pokračovanie

Čerdafest 2012 - Fotodokumentácia

Zahajovací ročník Dňa otvorených pivníc sa konal v dňoch 13. - 14. júla 2012 v areáli miestnych pivníc na Hlbokej ceste - Čerdaút - pod názvom ČERDAVIN. Túto tradíciu sa rozhodla zaviesť skupinka miestnych nadšencov vinárstva, ktorí by týmto podujatím chceli znovu oživiť tradíciu pestovania hrozna a výrobu vína v našej obci s možnosťou ochutnávky. Ďalším cieľom tohto podujatia je aj podpora hudobno-kultúrneho programu Čerdafest.

Zo života obce / 18.07.2012 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 40 41 42 43 44 45 46 ... 51 52 53 54 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.