Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok 2021

Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok Vám praje Ing. Judita Valašková a kolektív obecného úradu Veľký Kýr

Oznamy OcÚ / 22.12.2020 / Pokračovanie

Oznam

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení bude obecný úrad od 22.12.2020 do 8.1.2021 zatvorený. Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme požehnané vianočné sviatky. 

Oznamy OcÚ / 21.12.2020 / Pokračovanie

SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, bez účasti obyvateľov.

Oznamy OcÚ / 17.12.2020 / Pokračovanie

Zmeny v zbere komunálneho odpadu od 1.1.2021

Zmeny v zbere komunálneho odpadu od 1.1.2021 - Najčastejšie otázky a odpovede.

Oznamy OcÚ / 09.12.2020 / Pokračovanie

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.12.2020.

Oznamy OcÚ / 08.12.2020 / Pokračovanie

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2020 (piatok) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Oznamy OcÚ / 01.12.2020 / Pokračovanie

Orez a výrub stromov

Západoslovenská distribučná, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Oznamy OcÚ / 26.11.2020 / Pokračovanie

Týždenný program svätých omší

V spolupráci s Farským úradom Veľký Kýr Vám ponúkame aktuálnejšie informácie o termínoch svätých omší a ich týždenný program..

Farský úrad / 16.11.2020 / Pokračovanie

Náš Kýrnik č. 2/2020

Výšlo nové číslo časopisu občanov obce Veľký Kýr Náš Kýrnik č. 2/2020.

Časopis / 12.11.2020 / Pokračovanie

Radónová problematika

ÚVZSR v Bratislave sa obrátil prípisom č. OOZPŽ/8039/2020, doručeným dňa 14.10.2020 na regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka, zameraného na radónovú problematiku.

Oznamy OcÚ / 10.11.2020 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68 69 70 71 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.