Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Oznam o schválení ďalšej dotácie z MŽP SR

Máme schválenú ďalšiu dotáciu aj na rekonštrukciu veľkého kultúrneho domu na zníženie jeho energetických nárokov vo výške 868.152,98 eur (z toho 5% tvorí spoluúčasť obce vo výške 43.407,65 eur). Kvôli realizácii projektu budú platiť na užívanie priestorov budovy obmedzenia, o ktorých budeme vopred informovať.

Oznamy OcÚ / 18.02.2022 / Pokračovanie

Oznam o schválení dotácie z MŽP SR

Sme radi, že nám Ministerstvo ŽP SR  prostredníctvom SIEA schválilo dotáciu vo výške 436.023,45 eur, ktorú využijeme na rekonštrukciu malého kultúrneho domu. Z tohto dôvodu  však žiaľ, nebude možné uskutočniť v priestoroch budovy vopred naplánované spoločenské podujatia už cca od mája t.r. 

Oznamy OcÚ / 10.02.2022 / Pokračovanie

Štatistika za rok 2021

Výsledky minuloročného sčítania SODB 2021

Oznamy OcÚ / 09.02.2022 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie žiadostí

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA oznamuje, že dňa 31. januára 2022 vyhlásila výzvu s kódom: MASC-N/NSK_LEADER1/2022/01 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu NSK.

Cedron-Nitrava / 01.02.2022 / Pokračovanie

Výsledky minuloročného sčítania SODB 2021

Doteraz zverejnené výsledky minuloročného sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Oznamy OcÚ / 25.01.2022 / Pokračovanie

Vypracovanie účelových energetických auditov

Vypracovanie účelových energetických auditov. Zazmluvnená výška NFP: 22.344,00 EUR. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Oznamy OcÚ / 24.01.2022 / Pokračovanie

Oznam nájomcom poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, dáva do pozornosti nájomcom poľnohospodárskej pôdy v okrese Nové Zámky v termíne do 31. januára 2022 poskytnúť Sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2021 za každé katastrálne územie zvlášť.

Oznamy OcÚ / 24.01.2022 / Pokračovanie

Novoročný príhovor starostky obce

Novoročný príhovor starostky obce.

Zo života obce / 01.01.2022 / Pokračovanie

Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok 2022

Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok Vám prajú Ing. Judita Valašková a zamestnanci Obce Veľký Kýr.

Oznamy OcÚ / 23.12.2021 / Pokračovanie

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2021.

Oznamy OcÚ / 20.12.2021 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 ... 76 77 78 79 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.