Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Výzva

Obec Veľký Kýr, ako prevádzkovateľ pohrebísk upozorňuje tých nájomcov, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta od 1.1.2010, že dňa 1.1.2020 uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. Zároveň vyzýva týchto nájomcov, aby uhradili nájomné na ďalšie obdobie.

Oznamy OcÚ / 24.09.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom: Výstavba detského ihriska v obci Veľký Kýr. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 723,30 EUR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 03.10.2019 o 15:00 hod.

Oznamy OcÚ / 20.09.2019 / Pokračovanie

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.8.2019.

Oznamy OcÚ / 06.09.2019 / Pokračovanie

ABBA a BONEY M Revival Band

Obec Veľký Kýr srdečne pozýva každého dňa 15. septembra 2019 (hodová nedeľa) o 16.00 h.na pódium za malým kultúrnym domom na koncert ABBA a BONEY M revival Band.

Oznamy OcÚ / 27.08.2019 / Pokračovanie

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.8.2019 (piatok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 26.08.2019 / Pokračovanie

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality Regionálny produkt NITRAVA

MAS CEDRON-NITRAVA si Vás dovoľuje upozorniť, že dňa 1.8.2019 bola vyhlásená Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality  "Regionálny produkt NITRAVA" pre produkty a služby. Viac informácií a podmienky nájdete na našej novej webovej adrese venovanej regionálnemu produktu NITRAVA www.produktnitrava.sk/vyzvy/

Cedron-Nitrava / 20.08.2019 / Pokračovanie

2-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden dvojizbový byt na Hlavnej ulici č. 54, výmera 54,88². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 10.9.2019. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080.

Oznamy OcÚ / 13.08.2019 / Pokračovanie

PREDAJ Z DVORA - Celoživotné vzdelávanie

Kurz na tému "Predaj z dvora" je určený malým podnikateľom v poľnohospodárstve ako aj nepodnikateľom, ktorí majú záujem predávať svoje dopestované produkty "z dvora". Kurz v trvaní 2 dni, povedie skúsená lektorka v tejto oblasti. Organizačne zabezpečuje kurz Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre. 

Cedron-Nitrava / 08.08.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 19.07. 2019 do 31.10. 2019.

Oznamy OcÚ / 22.07.2019 / Pokračovanie

Virtuálna prehliadka obce Veľký Kýr

Na spustenie pehliadky stačí kliknúť na dole umiestnené obrázky miest a pamiatok. V jednotlivých častiach prehliadky sa môžete pohybovať. K pohybu odporúčame využiť šípky na klávesnici. Pohybovať sa dá smerom dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode o 360°.

Oznamy OcÚ / 19.07.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 57 58 59 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.