Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality Regionálny produkt NITRAVA

MAS CEDRON-NITRAVA si Vás dovoľuje upozorniť, že dňa 1.8.2019 bola vyhlásená Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality  "Regionálny produkt NITRAVA" pre produkty a služby. Viac informácií a podmienky nájdete na našej novej webovej adrese venovanej regionálnemu produktu NITRAVA www.produktnitrava.sk/vyzvy/

Cedron-Nitrava / 20.08.2019 / Pokračovanie

2-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden dvojizbový byt na Hlavnej ulici č. 54, výmera 54,88². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 10.9.2019. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080.

Oznamy OcÚ / 13.08.2019 / Pokračovanie

PREDAJ Z DVORA - Celoživotné vzdelávanie

Kurz na tému "Predaj z dvora" je určený malým podnikateľom v poľnohospodárstve ako aj nepodnikateľom, ktorí majú záujem predávať svoje dopestované produkty "z dvora". Kurz v trvaní 2 dni, povedie skúsená lektorka v tejto oblasti. Organizačne zabezpečuje kurz Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre. 

Cedron-Nitrava / 08.08.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 19.07. 2019 do 31.10. 2019.

Oznamy OcÚ / 22.07.2019 / Pokračovanie

Virtuálna prehliadka obce Veľký Kýr

Na spustenie pehliadky stačí kliknúť na dole umiestnené obrázky miest a pamiatok. V jednotlivých častiach prehliadky sa môžete pohybovať. K pohybu odporúčame využiť šípky na klávesnici. Pohybovať sa dá smerom dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode o 360°.

Oznamy OcÚ / 19.07.2019 / Pokračovanie

Informovanie verejnosti o podpise zmluvy s NSK

Touto zmluvou sa Nitriansky samosprávny kraj zaväzuje  poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na rok 2019 vo výške  36 483,11  EUR  s cieľom podporiť realizáciu aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a združení a spolkov na vidieku.

Cedron-Nitrava / 18.07.2019 / Pokračovanie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oznamy OcÚ / 16.07.2019 / Pokračovanie

Prihláška na Nitrianske hody

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa ako predajca alebo remeselník na podujatie organizované mestom Nitra - Nitrianske hody, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. - 18. 8. 2019 na Svätoplukovom námestí a na pešej zóne v Nitre a majú prinavrátiť tradičné podujatie mestských hodov do centra mesta.

Cedron-Nitrava / 15.07.2019 / Pokračovanie

Deň obce Veľký Kýr 2019

Pozývame Vás na Deň obce Veľký Kýr 2019, ktorý sa uskutoční dňa 27. júla v Kultúrnom parku. Ponúkame prezentáciu stánkov miestnych organizácií, súťaž vo varení guláša, živé vystúpenie hudobných skupín. Vstup zdarma.

Oznamy OcÚ / 15.07.2019 / Pokračovanie

Oznámenie o strategickom dokumente

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznamy OcÚ / 09.07.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 ... 55 56 57 58 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.