Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Dočasné dopravné značenie

Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia budú použité v termíne schválenej uzávierky príslušným ODI v Nových Zámkoch a to dňa 10.9.2020 od 12.00 hod. do 20.00 hod. dňa 14.9.2020 z dôvodu usporiadania hodových slávností.

Oznamy OcÚ / 11.09.2020 / Pokračovanie

Nové opatrenie ÚVZ a usmernenia

Opatrenie ÚVZ SR č. 6850 ruší opatrenie pod č. OLP/5455 zo dňa 03.07.2020. Toto opatrenie sa týka osôb, ktoré vstúpia na územie SR z krajín uvedených v Prílohe č. 1 tohto opatrenia.

Oznamy OcÚ / 07.09.2020 / Pokračovanie

Divadelné predstavenie Milenec

VYPREDANÉ !!!  Predstavenie MILENEC sa uskutoční dňa 19.9.2020 o 18.00 hod. vo veľkom kultúrnom dome.VSTUP LEN SO VSTUPENKAMI ZAKÚPENÝMI NA PȎVODNÝ (MARCOVÝ) TERMÍN.

Oznamy OcÚ / 04.09.2020 / Pokračovanie

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.8.2020.

Oznamy OcÚ / 02.09.2020 / Pokračovanie

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ č. 36/2020 zo dňa 27. augusta 2020 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Veľký Kýr na 25 % pracovný úväzok.

Oznamy OcÚ / 31.08.2020 / Pokračovanie

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda vo Veľkom Kýre oznamuje, že rodičovské združenie pred začiatkom školského roka sa uskutoční dňa 31. augusta 2020, t.j. v pondelok o 16.30 hodine v SÁLE MALÉHO KULTÚRNEHO DOMU.

Oznamy OcÚ / 28.08.2020 / Pokračovanie

Oznam

Novelizáciou zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa od roku 2018 sprísnili podmienky likvidovania obsahu domových žúmp, pričom zákon jednoznačne zadefinoval spôsob likvidovania ich obsahu, aj podmienky dokladovania likvidácie.

Oznamy OcÚ / 26.08.2020 / Pokračovanie

Stručný návod - kam patria jednotlivé druhy obalov a odpadov?

Obec Veľký Kýr každoročne dodáva do domácností letáky o správnom triedení komunálneho odpadu, napriek tomu sa množia otázky, ktoré komodity odpadov je možné na území našej obce odovzdať v rámci zberu triedeného odpadu?

Harmonogram vývozu odpadu / 26.08.2020 / Pokračovanie

Pracovná pozícia - školský psychológ a pedagogický asistent

ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prijíma školského psychológa a pedagogického asistenta od 1.9.2020.

 

Oznamy OcÚ / 26.08.2020 / Pokračovanie

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2020 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 25.08.2020 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 ... 64 65 66 67 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.