Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

SÚŤAŽ - Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020

Národná sieť rozvoja vidieka vyhlásila tradičnú súťaž (10. ročník) pod názvom Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020. Prihláste sa do súťaže a prezentujte krásu a život MAS CEDRON – NITRAVA.

Cedron-Nitrava / 21.05.2020 / Pokračovanie

Zápis detí do MŠ

Základná škola s materskou školou Veľký Kýr oznamuje rodičom, že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na stránke školy (sprístupnená 20.5.2020).

Oznamy OcÚ / 12.05.2020 / Pokračovanie

Náš Kýrnik č. 1/2020

Výšlo nové číslo časopisu občanov obce Veľký Kýr Náš Kýrnik č. 1/2020.

Časopis / 11.05.2020 / Pokračovanie

Výzvy na predkladanie žiadostí

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Cedron-Nitrava / 11.05.2020 / Pokračovanie

Oznam Farského úradu

Farský úrad vo Veľkom Kýre oznamuje, že od dnešného dňa sa budú v kostole sláviť sv. omše s účasťou veriacich. Účasť na svätých omšiach je dobrovoľná. 

Farský úrad / 06.05.2020 / Pokračovanie

3.5.2020 - Štvrtá Veľkonočná nedeľa

 3.5.2020 - Štvrtá Veľkonočná nedeľa

Farský úrad / 03.05.2020 / Pokračovanie

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.4.2020.

Oznamy OcÚ / 01.05.2020 / Pokračovanie

26.4.2020 - Tretia Veľkonočná nedeľa

26.4.2020 - Tretia Veľkonočná nedeľa

Farský úrad / 26.04.2020 / Pokračovanie

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Opatrením ÚVZ SR č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 sa nariaďuje vylúčenie účasti verejnosti zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Oznamy OcÚ / 24.04.2020 / Pokračovanie

Informácia pre verejnosť

 Informácia pre verejnosť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č.OLP/3355/2020 zo dňa 20.apríla 2020.

Oznamy OcÚ / 21.04.2020 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 ... 61 62 63 64 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.