Infocentrum

Upozornenie pre daňovníkov

Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená, že predali, kúpili, darovali pozemok, dom alebo byt, aby v zmysle zákona nahlásili tieto zmeny do konca januára na OcÚ. Občania si svoju oznamovaciu povinnosť musia splniť aj v prípade, ak nastali zmeny skutočností, na základe ktorých sa vyrubuje poplatok za KO a DSO.

Oznamy OcÚ / 08.01.2018 / Pokračovanie

Novoročná veselica

Združenie maďarských rodičov na Slovensku a tanečný súbor Mórinca srdečne pozýva všetkých priaznivcov ľudovej hudby, tanca a zábavy na Novoročnú veselicu dňa 6. januára 2018 v sobotu o 17.00 hod vo veľkom kultúrnom dome.

Zo života obce / 05.01.2018 / Pokračovanie

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2017.

Oznamy OcÚ / 03.01.2018 / Pokračovanie

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2018!

Milí spoluobčania! Na prahu najkrajších sviatkov roka mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mojich spolupracovníkov zaželala požehnané a pokojné vianočné sviatky. Prajem Vám, aby betlehemský plameň priniesol do Vašich domácností zdravie, lásku, toleranciu, vieru v dobro a nech Vás tieto dary sprevádzajú aj počas nového roka 2018. Judita Valašková starostka obce.

Oznamy OcÚ / 22.12.2017 / Pokračovanie

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2018

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018 v obci Veľký Kýr. Zároveň oznamujeme, že v dohľadnom čase budú rozpisy dodané aj do všetkých domácností.

Harmonogram vývozu odpadu / 19.12.2017 / Pokračovanie

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2017 v piatok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 11.12.2017 / Pokračovanie

Nová platnosť CP od 10.12.2017

Od 10. decembra 2017 dochádza k úpravám Cestovných poriadkov na linkách, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, a.s. Z dôvodu možných zmien preto prosíme vážených cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme preverili .pdf súbory.

Oznamy OcÚ / 08.12.2017 / Pokračovanie

Orez a výrub stromov

Západoslovenská distribučná, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Oznamy OcÚ / 05.12.2017 / Pokračovanie

Predvianočné popoludnie

Samospráva obce Veľký Kýr vás v rámci Predvianočných slávností pozýva dňa 9. decembra 2017 na Námestie sv. Jána a do veľkého kultúrneho domu na koncert For You Acapella vocal group. Každý je srdečne vítaný!

Oznamy OcÚ / 04.12.2017 / Pokračovanie

Mikulášske trhy v Šuranoch

Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko v Šuranoch pozýva na Mikulášske trhy dňa 6.12.2017. Program ZUŠ Tibora Sládkoviča, príchod Mikuláša, vystúpenie šurianskych talentov. Spoločenská hala Šurany od 9.00-17.00hod.

Cedron-Nitrava / 04.12.2017 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.