Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Pracovná pozícia - školský psychológ a pedagogický asistent

ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prijíma školského psychológa a pedagogického asistenta od 1.9.2020.

 

Oznamy OcÚ / 26.08.2020 / Pokračovanie

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2020 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 25.08.2020 / Pokračovanie

Výzvy na odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5.

Cedron-Nitrava / 24.08.2020 / Pokračovanie

Augustový Blší trh 2020

Pozývame Vás na augustový Blší trh, ktorý sa bude konať dňa 23.8.2020, od 9:00 hod tržnica Nové Zámky.

Oznamy OcÚ / 18.08.2020 / Pokračovanie

Vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.

Oznamy OcÚ / 13.07.2020 / Pokračovanie

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 3. júla 2020

Všetkým osobám, ktoré od 06. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č.1 tohto opatrenia, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Oznamy OcÚ / 06.07.2020 / Pokračovanie

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 3. júla 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 04. júla 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka.

Oznamy OcÚ / 06.07.2020 / Pokračovanie

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.6.2020.

 

Oznamy OcÚ / 23.06.2020 / Pokračovanie

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2020 (piatok) o 18:30 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 15.06.2020 / Pokračovanie

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí

Dňa 05.06.2020 bola riadiacim orgánom schválená aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok zo strany podnikateľov.

Cedron-Nitrava / 10.06.2020 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 ... 62 63 64 65 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.