Infocentrum

Novoročný koncert Maroša Banga

Obec Veľký Kýr Vás srdečne pozýva do veľkého kultúrneho domu dňa 4. januára 2019 o 18:00 hod. na povianočný a novoročný koncert nevidiaceho speváka MAROŠA BANGA: „ZRODILO SA SVETLO“ Vstup je voľný, každého srdečne pozývame!

Oznamy OcÚ / 31.12.2018 / Pokračovanie

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2018 v piatok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 21.12.2018 / Pokračovanie

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019!

Postupným rozsvietením všetkých sviečok na adventnom venci nášho námestia sa blížime k najkrajším sviatkom roka.

Oznamy OcÚ / 20.12.2018 / Pokračovanie

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2019

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019 v obci Veľký Kýr. Zároveň oznamujeme, že v dohľadnom čase budú rozpisy dodané aj do všetkých domácností.

Harmonogram vývozu odpadu / 12.12.2018 / Pokračovanie

Ako správne nakladať s odpadom

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.

Harmonogram vývozu odpadu / 12.12.2018 / Pokračovanie

1-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden 1-izbový obecný byt č. 8 na 2. poschodí v bytovom dome 9 b. j. „typ Profis 2“ na ul. Hlavná č. 1509/54 parc. č. 205/11 o výmere 39,84 m2. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 3 roky, výška nájomného 118€/mesiac. Zábezpeka vo výška 708€, t.j. 6 mesačné nájomné sa uhrádza pri podpise zmluvy.

Oznamy OcÚ / 10.12.2018 / Pokračovanie

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2018.

Oznamy OcÚ / 05.12.2018 / Pokračovanie

Vianočné trhy

Obec Veľký Kýr Vás srdečne pozýva dňa 8. decembra 2018: od 14.00 h. na VIANOČNÉ TRHY, od. 15.00 h  VYSTÚPENIE DETÍ MŠ A ZŠ VELKÝ KÝR a MIKULÁŠ vo veľkom kultúrnom dome.

Oznamy OcÚ / 03.12.2018 / Pokračovanie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2018 o 17.00 hod v malom kultúrnom dome.

Oznamy OcÚ / 26.11.2018 / Pokračovanie

100. rokov od ukončenia 1. svetovej vojny

Oznamujeme občanom, že na počesť 100. výročia ukončenia I. sv. vojny sa uskutoční na novom cintoríne pri pamätníku padlých hrdinov krátka pietna spomienka dňa 18. novembra 2018 ,t.j. v nedeľu o 15,00 hod. Na pietnej akcii je každý srdečne vítaný.

Oznamy OcÚ / 16.11.2018 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 ... 48 49 50 51 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.