Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.12.2020.

Oznamy OcÚ / 08.12.2020 / Pokračovanie

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2020 (piatok) o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Oznamy OcÚ / 01.12.2020 / Pokračovanie

Orez a výrub stromov

Západoslovenská distribučná, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Oznamy OcÚ / 26.11.2020 / Pokračovanie

Týždenný program svätých omší

V spolupráci s Farským úradom Veľký Kýr Vám ponúkame aktuálnejšie informácie o termínoch svätých omší a ich týždenný program..

Farský úrad / 16.11.2020 / Pokračovanie

Náš Kýrnik č. 2/2020

Výšlo nové číslo časopisu občanov obce Veľký Kýr Náš Kýrnik č. 2/2020.

Časopis / 12.11.2020 / Pokračovanie

Radónová problematika

ÚVZSR v Bratislave sa obrátil prípisom č. OOZPŽ/8039/2020, doručeným dňa 14.10.2020 na regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka, zameraného na radónovú problematiku.

Oznamy OcÚ / 10.11.2020 / Pokračovanie

Mobilné odberné miesto - HaZZ v NZ

Oznamujem Vám, že od 09.11.2020 je v pôsobnosti MV SR  v rámci okresu Nové Zámky zriadené mobilné odberné miesto, ktoré bude slúžiť pre verejnosť za účelom  dobrovoľného a bezplatného testovania na COVID-19.

Oznamy OcÚ / 10.11.2020 / Pokračovanie

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti o vykonávani plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 5.11.2020, 6.11.2020, 9.11.2020 a 12.11.2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice.

Oznamy OcÚ / 03.11.2020 / Pokračovanie

Obmedzenia od 2.11.2020

29.10.2020 prijala Vláda SR nové uznesenie, ktorým obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 02. novembra do 08. novembra 2020 v čase od 05:00 hod do 01:00 hod. nasledujúceho dňa. Z tohto obmedzenia sú ustanovené výnimky:

Oznamy OcÚ / 02.11.2020 / Pokračovanie

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 v obci Veľký Kýr

Samospráva Obce Veľký Kýr vyjadruje hlbokú vďaku všetkým zdravotníckym zamestnancom a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o prípravu a hladký priebeh testovania v našej obci, aj občanom, ktorí sa testovania zúčastnili.

Oznamy OcÚ / 02.11.2020 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.