Obec Veľký Kýr : Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

18.11.2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že z prevádzkových dôvodov mení odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

 
Vážení zákazníci,
 
     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že
s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.
 
Od 1. januára 2020

bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne
 
u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.
 
V praxi to znamená, že podľa harmonogramu stanoveného ZsVS, a.s., u odberateľov a producentov
so štvrťročným alebo  polročným fakturačným cyklom, dôjde k zmene pri fyzickom odpočte meradla
zo štvrťročnej alebo polročnej periodicity na ročnú. Súvisiaca fakturácia vodného a stočného bude od
1. januára 2020 realizovaná 1x ročne.
 
ZsVS, a.s. zaradila jednotlivé obce, mestá a ulice do nových harmonogramov odpočtov, ktoré si
môžete pozrieť na www.zsvs.sk.
 
Zároveň sa mení aj harmonogram preddavkových platieb za opakované dodávky na 12 mesiacov,
ktorý Vám bude poslaný spolu s vyúčtovacou faktúrou alebo osobitne v období mesiaca január 2020.
 
V súvislosti s prechodom na ročný odpočtový a fakturačný cyklus ZsVS, a.s. opakovane ponúka
možnosť úhrady prostredníctvom pravidelných mesačných preddavkových platieb za opakované
dodávky vody „vodné“ a odvádzanie odpadových vôd „stočné“. Úhradu preddavkových platieb je
možné realizovať formou inkasa, trvalým prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Bližšie
informácie k preddavkovým platbám nájdete na webovej stránke www.zsvs.sk a  prípadné nejasnosti
Vám vysvetlia zamestnanci zákazníckych centier ZsVS, a.s., ktoré sú zriadené v miestach príslušných
odštepných závodov.
 
Pre obec VEĽKÝ KÝR

je stanovený ročný odpočtový cyklus vodomerov

na mesiac
 
NOVEMBER

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.