Obec Veľký Kýr : Zápis do 1. ročníka

15.04.2020

Vážení rodičia budúcich prváčikov! Zápis do prvého ročníka našej Základnej školy pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 20. - 24. 4. 2020 bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej prihlášky, zverejnenej na stránke školy. 

 Vážení rodičia budúcich prváčikov!

 

Zápis do prvého ročníka našej Základnej školy pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 20. - 24. 4. 2020 bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej prihlášky, zverejnenej na stránke školy. S prihláškou musia súhlasiť obaja rodičia.

Pre tých, ktorí to nebudú môcť realizovať vyplnením elektronickej prihlášky, budú si môcť zo stránky vytlačiť prihlášku a vyplnené, podpísané tlačivo poslať poštou najneskôr do 24. 4. 2020 alebo priniesť bez prítomnosti detí osobne do školy v stredu 22. 4. 2020 v čase 9.00 - 17.00 hod. a odovzdať u p. zástupkyne.

Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Overenia údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky, ktorú my vytlačíme, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, do školy dodatočne doručí zákonný zástupca odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Prosím, SLEDUJTE našu stránku, o všetkom Vás budeme informovať.

Dokumety pri online zápise:

Dokumenty pri osobnom zápise:

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.