Obec Veľký Kýr : Zápis detí do MŠ

12.05.2020

Základná škola s materskou školou Veľký Kýr oznamuje rodičom, že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na stránke školy (sprístupnená 20.5.2020).

od 20.05.2020 do 22.05.2020.

Kto nemôže realizovať vyplnenie elektronickej žiadosti, môže si zo stránky vytlačiť žiadosť a vyplnené, podpísané tlačivo poslať poštou na adresu školy najneskôr do 22.5. 2020 alebo priniesť bez prítomnosti detí osobne do materskej školy v stredu 20.5.2020 od 11.00 do 16.00 hodiny a vo štvrtok 21.5.2020 od 11.00 do 16.00 hodiny.

Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie žiadosti, sa uskutoční do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať (dodatočne sa bude predkladať pri nástupe dieťaťa do MŠ).

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 30. júna 2020.

Dokumenty pri zápise poštou:

Žiadosť

Dokumenty pri osobnom zápise:

Vyhlásenie zákonného zástupcu a potvrdenie od lekára

Dotazník MŠ

Dotazník o dieťati


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.