Obec Veľký Kýr : Výzva

24.09.2019

Obec Veľký Kýr, ako prevádzkovateľ pohrebísk upozorňuje tých nájomcov, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta od 1.1.2010, že dňa 1.1.2020 uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. Zároveň vyzýva týchto nájomcov, aby uhradili nájomné na ďalšie obdobie.

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.