Obec Veľký Kýr : Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

22.07.2019

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 19.07. 2019 do 31.10. 2019.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.