Obec Veľký Kýr : Výzva na predkladanie ponúk

20.09.2019

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom: Výstavba detského ihriska v obci Veľký Kýr. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 723,30 EUR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 03.10.2019 o 15:00 hod.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.