Obec Veľký Kýr : Výzva CEDRONU na vyplnenie anketových lístkov

01.06.2015

Naša obec je od 26.03.2015 členom Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA, ktorý združuje celkom 19 samospráv – jedno mesto a 18 obcí, ktoré sa navzájom dotýkajú svojimi katastrálnymi územiami. V súčasnosti sa v rámci celého Mikroregiónu realizuje strategické plánovanie rozvoja s cieľom vytýčiť si ciele a vízie, ktoré chceme naplniť v najbližších 10 rokoch. Je to dôležité preto, aby sa naša obec pripravila na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Ide hlavne o vytvorenie najdôležitejšieho strategického dokumentu – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, pomocou ktorej sa môže naša obec v budúcnosti rozvíjať a uchádzať sa o finančné prostriedky. V záujme vytvoriť tento dokument čo najkvalitnejšie, je dôležité, aby sa na jeho tvorbe podieľalo čo najviac našich občanov – teda chceme zapojiť do spolupráce našu školu, naše združenia a spoločenské organizácie, pretože sa má riešiť budúcnosť nás všetkých.

Dokument sa bude pripravovať hlavne formou dotazníkového prieskumu so snahou zabezpečiť čo najväčšiu účasť občanov na jeho tvorbe. Dotazníky sa budú distribuovať do Vašich domácností hlavne cez žiakov ZŠ a MŠ, aby ich vyplňovali rodičia, starí rodičia, dostanú sa k Vám aj cez vedúcich spoločenských organizácii, ktoré pôsobia na území našej obce a bude možnosť ich vyplnenia aj cez web-stránku obce. Ide o to, aby sa nám dostalo čo najviac Vašich námetov a informácií, aby sa nám do konca júna 2015 vrátilo čo najviac vyplnených dotazníkov.

Za Vašu ochotu vyplniť tieto dotazníky vopred ďakujeme.

Pre online komunikáciu si stiahnite, prosím, dotazník vo formáte .doc, ktorý po následnom vyplnení zašlite na mailovú adresu podatelna@velkykyr.sk predmet správy označte ako Anketa PHSR.

Dotaznik_pre_obyvatelov_FINAL-1 (80 kB)


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.