Obec Veľký Kýr : Voľba hlavného kontrolóra obce

31.08.2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Kýr v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia OZ č. 36/2020 zo dňa 27. augusta 2020 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Veľký Kýr na 25 % pracovný úväzok.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.