Obec Veľký Kýr : Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ

20.05.2019

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup pri nahlasovaní odcudzených hospodárskych zvierat do databázy Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ").


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.