Obec Veľký Kýr : Radónová problematika

10.11.2020

ÚVZSR v Bratislave sa obrátil prípisom č. OOZPŽ/8039/2020, doručeným dňa 14.10.2020 na regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka, zameraného na radónovú problematiku.

Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453. Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskejrepubliky všetkých vekových kategórií, ale do záverečného hodnotenia budú zahrnuté lenodpovede od občanov vo veku 18-64 rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE.

Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku:

Spoločným cieľom je osloviť čo najviac občanov zo všetkých regiónov Slovenska. Z uvedeného dôvodu sa obraciame na Vás s prosbou o oboznámenie Vašich občanov s uvedenou informáciou, najlepšie jej zverejnením na Vašom webovom sídle. Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu.

 

S pozdravom

MUDr. Juraj Benko
regionálny hygienik

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.