Obec Veľký Kýr : Pracovná pozícia - školský psychológ a pedagogický asistent

26.08.2020

ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch prijíma školského psychológa a pedagogického asistenta od 1.9.2020.

 

ŠKOLSKÝ  PSYCHOLÓG

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Materská škola, Veľký Kýr

Termín nástupu

1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.8.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet detí materskej školy

84

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Word, Excel, internet

 

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na psychológiu

 

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .

 

Ďalšie požiadavky

Požadované doklady:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-súhlas so spracovaním osobných údajov
-kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
-motivačný list
Iné požiadavky po vyzvaní:-
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka

Škola bude kontaktovať len vybraných uchádzačov.

 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
číslo telefónu
: 035/6593133

 

Kontaktná osoba: Mgr. Kristián Kováč
číslo telefónu:0911010163

 

PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

        Materská škola Veľký Kýr

Termín nástupu:

         1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

        28.8.2020

Rozsah úväzku

         100%

Počet detí školy

         84

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

internet - pokročilý, IKT tabuľa, Office

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Minimálne požadované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy

 alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa pedagogického zamerania – odbor predškolská pedagogika

Ďalšie požiadavky

Ďalšie požiadavky:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- motivačný list
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní

 

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda
Školská 7
941 07 Veľký Kýr
číslo telefónu: 035/6593133

 

Kontaktná osoba: Mgr. Kristián Kováč
                               číslo telefónu:0911010163


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.