Obec Veľký Kýr : Poďakovanie za zbierku na Deň narcisov v našej obci

19.04.2018

13. apríla 2018 sa v našej obci uskutočnila dobrovoľná verejná zbierka Dňa narcisov, ktorú už po 22 -krát organizuje Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Finančná čiastka, ktorá bola 13. apríla 2018 v deň verejnej zbierky vyzbieraná, činí 792 €. 

Táto čiastka bola odoslaná na bankový účet Ligy proti rakovine SR v Bratislave. Poďakovanie patrí žiakom ôsmych a deviatych ročníkov, ktorí venovali svoj čas na túto dobrovoľnú činnosť. Ďakujeme všetkým organizáciám, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom škôl, predajní, v ktorých boli umiestnené po celý deň pokladničky s logom Ligy proti rakovine. Naše najväčšie poďakovanie patrí všetkým občanom dediny, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky, prispeli finančným darom a vyjadrili spolupatričnosť tým, že po celý deň nosili pripnutý žltý narcis.

ĎAKUJEME!

 

Köszönetnyilvánítás

Falunkban 2018. április 13- án a nárciszok napján adománygyűjtés zajlott, amelyet már 22. alkalommal szervez a Szlovák Rákellenes Liga. 2018. április 13- án, a nyilvános gyűjtés napján, 792 € értékű pénzügyi támogatásra tettünk szert.

Ez az összeg a pozsonyi Rákellenes Liga bankszámlájára lett utalva. Köszönet illeti a nyolcadikos és kilencedikes diákokat, akik az idejüket szánták erre az önkéntes foglalkozásra. Köszönjük minden szervezetnek, pedagógiai és nem pedagógiai alkalmazottnak, üzletnek, amelyekben egész nap a Rákellenes Liga logójával ellátott dobozok voltak elhelyezve. A legnagyobb köszönet falunk azon lakosait illeti, akik bekapcsolódtak és anyagilag hozzájárultak a nyilvános gyűjtéshez, és a sárga nárcisz viselésével együttérzésüket fejezték ki.

Köszönjük!


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.