Oznamy obecného úradu

Stavanie mája

Obec Veľký Kýr Vás srdečne pozýva, dňa 30. apríla 2018 o 18:30 hod. na Námestie sv. Jána, kde sa uskutoční tradičné stavanie mája a zapálenie vatry. Pre malých aj veľkých je pripravené občerstvenie. Účinkujú žiaci základnej školy.

Oznamy OcÚ / 23.04.2018 / Pokračovanie

Poďakovanie za zbierku na Deň narcisov v našej obci

13. apríla 2018 sa v našej obci uskutočnila dobrovoľná verejná zbierka Dňa narcisov, ktorú už po 22 -krát organizuje Liga proti rakovine Slovenskej republiky. Finančná čiastka, ktorá bola 13. apríla 2018 v deň verejnej zbierky vyzbieraná, činí 792 €. 

Oznamy OcÚ / 19.04.2018 / Pokračovanie

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Oznamy OcÚ / 10.04.2018 / Pokračovanie

Deň narcisov 2018

Zmeňme spolu piatok 13-teho na lepší deň, Deň narcisov. V piatok, 13. apríla, ulice miest a obcí Slovenska opäť zaplaví viac ako 16 000 dobrovoľníkov, ktorí budú ľuďom rozdávať žlté kvietky narcisu - symbol podpory a spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou.

Oznamy OcÚ / 09.04.2018 / Pokračovanie

Veľkonočné prianie

Požehnanú Veľkú Noc praje každému Judita Valašková a zamestnanci obce Veľký Kýr.

Oznamy OcÚ / 29.03.2018 / Pokračovanie

Generálny pardon

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON" všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.

Oznamy OcÚ / 26.03.2018 / Pokračovanie

Oznámenie Daňového úradu

V súvislosti s presunom Kontaktného miesta Daňového úradu Nitra v Šuranoch na Pobočku Daňového úradu Nitra do Nových Zámkov Vám oznamujeme, že pre občanov dotknutých obcí zabezpečia zamestnanci Pobočky Daňového úradu Nitra v Nových Zámkoch preberanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017.

Oznamy OcÚ / 26.03.2018 / Pokračovanie

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.3.2018.

Oznamy OcÚ / 12.03.2018 / Pokračovanie

Verejná degustácia vín Čechynce

Výstava vín bude spojená s ochutnávkou, ktorá bude 17.3.2018 v čase od 17:00 do 22:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Čechynciach. V spoločnosti priateľov tu môžete ochutnať tie najlepšie a najkrajšie vína nielen z nášho regiónu.

Oznamy OcÚ / 12.03.2018 / Pokračovanie

Verejná degustácia vín Veľký Kýr

Združenie vinárov a vinohradníkov Veľký Kýr ČERDAVÍN pozýva na verejnú degustáciu vín dňa 10.3.2018 (sobota) od 17:00 hod v kultúrnom dome. Zber vzoriek 26.2.-2.3. (8:00-15:00) VELKEER a 3.3. (16:00-20:00) Kultúrny dom.

Oznamy OcÚ / 06.03.2018 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15 16 17 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.