Oznamy obecného úradu

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.2.2019.

Oznamy OcÚ / 04.03.2019 / Pokračovanie

Rozhodnutie

Obec Veľký Kýr nariaďuje opatrenie na predchádzanie ochorenia podľa § 12 , ods. 2 písm. m / opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia zákona č. 355/2007 Z. z. - zákaz činnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole - v pavilóne A, v obci Veľký Kýr, ul. Školská 7 v čase od 22.2. do 1.3.2019 (nástup do materskej školy 4.3.2019 / pondelok).

Oznamy OcÚ / 26.02.2019 / Pokračovanie

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2019 (štvrtok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 26.02.2019 / Pokračovanie

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

Obec Veľký Kýr srdečne pozýva občanov obce na ochutnávku zabíjačkových špecialít, ktorá sa uskutoční dňa 23.2.2019 o 16:00 hod. vo veľkom kultúrnom dome.

Oznamy OcÚ / 18.02.2019 / Pokračovanie

Registrácia klasických chovov hospodárskych zvierat

Tlačivá k registrácii chovov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a usmernenie ŠVPS SR k registrácii takýchto chovov.

Oznamy OcÚ / 07.02.2019 / Pokračovanie

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.1.2019.

Oznamy OcÚ / 04.02.2019 / Pokračovanie

Registrácia chovov ošípaných kde sa chová 1 ošípaná

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Oznamy OcÚ / 01.02.2019 / Pokračovanie

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31.1.2019 (štvrtok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 28.01.2019 / Pokračovanie

3-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden 3-izbový obecný byt v bytovom dome na ul. Záhradná č. 891( 4Bj.). o výmere 50,76 m² + komora a sklad v suteréne. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 3 roky, výška nájomného 172,80 € + 17,30 € fond opráv. Zábezpeka vo výške 1140,60 €, t.j. 6 mesačné nájomné sa uhrádza pri podpise zmluvy.

Oznamy OcÚ / 21.01.2019 / Pokračovanie

Prezidentské voľby 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.3.2019 od 7:00 do 22:00 h.

Oznamy OcÚ / 15.01.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 18 19 20 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.