Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Nový traktor CLAAS

Obyvateľom obce predstavujeme nový traktor značky CLASS. Je to jediný stroj, ktorý Obec Veľký Kýr za celej svojej éry zakúpila priamo od výrobcu a je jeho hrdým prvým majiteľom.

Oznamy OcÚ / 10.08.2016 / Pokračovanie

Použitie erbu alebo loga obce

Používateľom sociálnych sietí dávame týmto do pozornosti ustanovenie § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.“

Oznamy OcÚ / 11.07.2016 / Pokračovanie

Zápisnice zo zasadnutí ObZ

Boli pridané a doplnené zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva: zápisnice obce Veľký Kýr za rok 2015 a zápisnice obce Veľký Kýr za rok 2016.

Oznamy OcÚ / 07.07.2016 / Pokračovanie

1-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden jednoizbový byt na Hlavnej ulici č. 54, výmera 39,84 m². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 15.7.2016. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080 alebo na mailovej adrese podatelna@velkykyr.sk.

Oznamy OcÚ / 27.06.2016 / Pokračovanie

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1.7.2016 t.j. v piatok o 19.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 27.06.2016 / Pokračovanie

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.5.2016.

Oznamy OcÚ / 13.06.2016 / Pokračovanie

Poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 9. mája 2016 výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Oznamy OcÚ / 07.06.2016 / Pokračovanie

2-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden dvojizbový byt na Hlavnej ulici č. 54, výmera 54,88². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 15.5.2016. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080.

Oznamy OcÚ / 02.05.2016 / Pokračovanie

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.3.2016

Oznamy OcÚ / 20.04.2016 / Pokračovanie

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2016.

Oznamy OcÚ / 20.04.2016 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.