Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 9. mája 2016 výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

Oznamy OcÚ / 07.06.2016 / Pokračovanie

2-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden dvojizbový byt na Hlavnej ulici č. 54, výmera 54,88². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 15.5.2016. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080.

Oznamy OcÚ / 02.05.2016 / Pokračovanie

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.3.2016

Oznamy OcÚ / 20.04.2016 / Pokračovanie

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2016.

Oznamy OcÚ / 20.04.2016 / Pokračovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta osvetového pracovníka

Obec Veľký Kýr vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta osvetového pracovníka formou dohody o pracovnej činnosti.

Oznamy OcÚ / 19.04.2016 / Pokračovanie

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2015.

Oznamy OcÚ / 25.02.2016 / Pokračovanie

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.11.2015.

Oznamy OcÚ / 23.02.2016 / Pokračovanie

Odpredaj majetku

Obec Veľký Kýr ponúka na odpredaj za najvyššiu cenovú ponuku nákladný automobil LIAZ sklápač (rok výroby 1988), pojazdný, s ŠPZ, bez STK a EK. Uvedený nákladný automobil je k nahliadnutiu v pracovných dňoch od 8,00 – 12,00 hod. vo dvore obecných garáží (Veľký Kýr, ul. Mlynská).

Oznamy OcÚ / 18.02.2016 / Pokračovanie

Správa z kontroly NKÚ 2015

Kontrola NKÚ bola vykonaná v čase od 19.10.2015 do 03.12.2015 v kontrolovanom subjekte obec Veľký Kýr. Predmetom kontroly bolo: Daňové príjmy a kontrola opatrení, Nedaňové príjmy a kontrola opatrení, Vnútorný kontrolný systém s dôrazom na kontrolu príjmov a plnenie opatrení, Celkové vyhodnotenie plnenia opatrení.

Oznamy OcÚ / 12.01.2016 / Pokračovanie

Oznam o novoprijatom VZN platnom od r. 2016

Oznamujeme občanom, že v zmysle novoprijatého VZN platnom od r. 2016 sa stanovuje zníženie o 50% z dane zo stavieb a bytov vo vlastníctve FO v hmotnej núdzi, FO starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu ZŤP, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych FO, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Oznamy OcÚ / 08.01.2016 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.