Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Pracovná príležitosť: Pozícia - finančný špecialista

Pracovná príležitosť vo vašej obci. Pozícia - finančný špecialista. Chcete pracovať ako finančný konzultant? V prípade, že Vás inzerát zaujal, pošlite svoj životopis na adresu pracovnecv@gmail.com.

Oznamy OcÚ / 24.04.2017 / Pokračovanie

Miestne dane a poplatky na rok 2017

Oznamujeme občanom, že sa budú doručovať rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálne odpady a DSO na rok 2017). Rozhodnutia budú doručovať daňovníkom do vlastných rúk zamestnanci vykonávajúci aktivačnú činnosť.

Oznamy OcÚ / 20.04.2017 / Pokračovanie

Príjemné veľkonočné sviatky

Požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, lásky a pokoja prajú občanom našej obce starostka, poslanci OZ a zamestnanci obce.

Oznamy OcÚ / 13.04.2017 / Pokračovanie

Zmena hodín pre verejnosť na Pošte Veľký Kýr

Oznamujeme obyvateľom obce, že súčinnosťou od 1.4.2017 bola zrealizovaná zmena otváracích hodín na pošte Veľký Kýr, Nám. Sv. Jána 1, 941 07. Slovenská pošta, a. s. z dôvodu zmeny organizácie práce preverila a prehodnotila Hodiny pre verejnosť na pošte Veľký Kýr:

Oznamy OcÚ / 21.03.2017 / Pokračovanie

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.3.2017.

Oznamy OcÚ / 08.03.2017 / Pokračovanie

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 03. 03. 2017 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 27.02.2017 / Pokračovanie

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.02.2017.

Oznamy OcÚ / 14.02.2017 / Pokračovanie

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. 2. 2017 t.j. v piatok o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 06.02.2017 / Pokračovanie

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. K vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v katastrálnom území Veľký Kýr je potrebné predložiť: vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku, fotokópiu oprávnenia na podnikanie a fotokópiu prvej a druhej strany označenej ako záznamy Daňového úradu.

Oznamy OcÚ / 11.01.2017 / Pokračovanie

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2017!

Milí spoluobčania! Na prahu najkrajších sviatkov roka mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mojich spolupracovníkov – zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva zaželala požehnané a pokojné vianočné sviatky. Prajem Vám, aby boli tieto sviatočné dni pokojné, ničím a nikým nerušené. Horiaci betlehemský plameň nech prinesie do Vašich domácností zdravie, lásku, toleranciu, odpustenie a vieru v dobro, aby Vás tieto dary sprevádzali nielen počas sviatkov, ale aj v novom roku 2017. 

Oznamy OcÚ / 23.12.2016 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.