Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Výzva na predloženie ponuky

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. si Vás v rámci prieskumu trhu dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet „Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Veľký Kýr".

Oznamy OcÚ / 27.09.2019 / Pokračovanie

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.9.2019 (pondelok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 25.09.2019 / Pokračovanie

Medzinárodná burza práce

Hľadáte si prácu v oblasti reštauračných služieb, v priemysle, stavebníctve, doprave, poštových službách a ďalších pracovných oblastiach v Rakúsku, Nemecku alebo Holandsku? Príď na medzinárodnú burzu práce dňa 10. októbra 2019.

Oznamy OcÚ / 25.09.2019 / Pokračovanie

Výzva

Obec Veľký Kýr, ako prevádzkovateľ pohrebísk upozorňuje tých nájomcov, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta od 1.1.2010, že dňa 1.1.2020 uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené. Zároveň vyzýva týchto nájomcov, aby uhradili nájomné na ďalšie obdobie.

Oznamy OcÚ / 24.09.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom: Výstavba detského ihriska v obci Veľký Kýr. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 723,30 EUR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 03.10.2019 o 15:00 hod.

Oznamy OcÚ / 20.09.2019 / Pokračovanie

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.8.2019.

Oznamy OcÚ / 06.09.2019 / Pokračovanie

ABBA a BONEY M Revival Band

Obec Veľký Kýr srdečne pozýva každého dňa 15. septembra 2019 (hodová nedeľa) o 16.00 h.na pódium za malým kultúrnym domom na koncert ABBA a BONEY M revival Band.

Oznamy OcÚ / 27.08.2019 / Pokračovanie

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.8.2019 (piatok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 26.08.2019 / Pokračovanie

2-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden dvojizbový byt na Hlavnej ulici č. 54, výmera 54,88². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 10.9.2019. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080.

Oznamy OcÚ / 13.08.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 19.07. 2019 do 31.10. 2019.

Oznamy OcÚ / 22.07.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 ... 20 21 22 23 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.