Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.9.2017 t.j. v piatok o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 27.09.2017 / Pokračovanie

Zmena úradných hodín

Oznam o pracovnej dobe počas dní 14.9.2017 a 18.9.2017 na Obecnom úrade vo Veľkom Kýre. Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 14.9.2017 bude pracovná doba skrátená do 12:00 hodiny a dňa 18.9.2017 bude Obecný úrad zatvorený.

Oznamy OcÚ / 13.09.2017 / Pokračovanie

Uzávierka Námestia sv. Jána

Dávame do pozornosti občanom, že kvôli rozmiestneniu kolotočov pri príležitosti miestnych hodov bude nám. sv. Jána od 14.9.2017 do 19.9.2017 uzatvorené. Doprava bude presmerovaná cez ulice Apátska a Pažiť. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamy OcÚ / 12.09.2017 / Pokračovanie

Hodová zábava

Obec Veľký Kýr Vás srdečne pozýva na Hodovú zábavu dňa 16. septembra 2017 so začiatkom o 20.00 hod. do kultúrneho domu. Do tanca hrá skupina Mont blane. Cena vstupenky 3,- eur/osoba. V cene lístka je zahrnuté občerstvenie vo forme kávy. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni OÚ alebo na t.č. 0904 / 867 462 (vstupenky budú zlosovateľné) Každý je srdečne vítaný!

Oznamy OcÚ / 12.09.2017 / Pokračovanie

Poskytnutie príspevku na výstavbu nízkoenergetických domov a drevodomov

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.

Oznamy OcÚ / 04.09.2017 / Pokračovanie

Zmena úradných hodín

Oznamujeme, že úradné hodiny obecného úradu budú tento týždeň skrátené denne o 2 hodiny. To znamená, že prevádzka bude v stredu do 15:00 hod., vo štvrtok do 14:00 hod. a v piatok do 13:30 hod.

Oznamy OcÚ / 02.08.2017 / Pokračovanie

Poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Oznamy OcÚ / 17.07.2017 / Pokračovanie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Oznamy OcÚ / 03.07.2017 / Pokračovanie

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.6.2017.

Oznamy OcÚ / 21.06.2017 / Pokračovanie

Migrácia údajov do IS DCOM

Oznamujeme občanom, že z dôvodu migrácie údajov do nového informačného systému predpísaného MF SR prostredníctvom modulu DCOM nebude možné využívať služby OcÚ na úsekoch správy daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva a podateľne. To znamená, že v termíne od dnešného dňa do konca mesiaca jún nebude možné vykonávať platby, prevody, hlásenia pobytu občanov.

Oznamy OcÚ / 20.06.2017 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 23 24 25 26 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.