Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.8.2019.

Oznamy OcÚ / 06.09.2019 / Pokračovanie

ABBA a BONEY M Revival Band

Obec Veľký Kýr srdečne pozýva každého dňa 15. septembra 2019 (hodová nedeľa) o 16.00 h.na pódium za malým kultúrnym domom na koncert ABBA a BONEY M revival Band.

Oznamy OcÚ / 27.08.2019 / Pokračovanie

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.8.2019 (piatok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 26.08.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 19.07. 2019 do 31.10. 2019.

Oznamy OcÚ / 22.07.2019 / Pokračovanie

Virtuálna prehliadka obce Veľký Kýr

Na spustenie pehliadky stačí kliknúť na dole umiestnené obrázky miest a pamiatok. V jednotlivých častiach prehliadky sa môžete pohybovať. K pohybu odporúčame využiť šípky na klávesnici. Pohybovať sa dá smerom dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode o 360°.

Oznamy OcÚ / 19.07.2019 / Pokračovanie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oznamy OcÚ / 16.07.2019 / Pokračovanie

Deň obce Veľký Kýr 2019

Pozývame Vás na Deň obce Veľký Kýr 2019, ktorý sa uskutoční dňa 27. júla v Kultúrnom parku. Ponúkame prezentáciu stánkov miestnych organizácií, súťaž vo varení guláša, živé vystúpenie hudobných skupín. Vstup zdarma.

Oznamy OcÚ / 15.07.2019 / Pokračovanie

Oznámenie o strategickom dokumente

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznamy OcÚ / 09.07.2019 / Pokračovanie

Festival vína 2019

Vážení milovníci vína, radi by sme Vás pozvali na Festival vína vo Veľkom Kýre, ktorí sa tento rok uskutoční 13.7.2019 od 15:00 - 22:00 v starej pivničnej uličke vo Veľkom Kýre. S radosťou Vás tam očakávame aj v mene našej obce.

Oznamy OcÚ / 08.07.2019 / Pokračovanie

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.6.2019.

Oznamy OcÚ / 02.07.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 31 32 33 34 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.