Oznamy obecného úradu

Úradná tabuľa

Na Úradnú tabuľu boli pridané nové dokumenty na náhľad : Programový rozpočet Obce Veľký Kýr na r. 2017 (pdf, 841 kB) zv.12.12.2016 a Schválený rozpočet Obce Veľký Kýr na r. 2017, 2018, 2019 (pdf, 827 kB) zv.12.12.2016.

Oznamy OcÚ / 13.12.2016 / Pokračovanie

Úradná tabuľa

Na Úradnú tabuľu boli pridané nové dokumenty na náhľad : Návrh rozpočtu Obce Veľký Kýr na r. 2017, 2018, 2019 (pdf, 148 kB) zv.15.11.2016 a Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Veľký Kýr na r. 2017, 2018, 2019 (pdf, 805 kB) zv.15.11.2016.

Oznamy OcÚ / 18.11.2016 / Pokračovanie

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Obec Veľký Kýr oznamuje a zároveň pozýva obyvateľov obce na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční s cieľom informovania o problematike verejnej kanalizácie a prevádzkovaní spoločnej ČOV. Všetci ste srdečne vítaní v malom kultúrnom dome dňa 14.10.2016 o 18.00 hod. Vyjadrite tak účasťou svoj názor!

Oznamy OcÚ / 09.10.2016 / Pokračovanie

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.10.2016.

Oznamy OcÚ / 05.10.2016 / Pokračovanie

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.8.2016.

Oznamy OcÚ / 13.09.2016 / Pokračovanie

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 31.8.2016 t.j. v stredu o 19.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 26.08.2016 / Pokračovanie

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 1.7.2016.

Oznamy OcÚ / 11.08.2016 / Pokračovanie

Nový traktor CLAAS

Obyvateľom obce predstavujeme nový traktor značky CLASS. Je to jediný stroj, ktorý Obec Veľký Kýr za celej svojej éry zakúpila priamo od výrobcu a je jeho hrdým prvým majiteľom.

Oznamy OcÚ / 10.08.2016 / Pokračovanie

Použitie erbu alebo loga obce

Používateľom sociálnych sietí dávame týmto do pozornosti ustanovenie § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.“

Oznamy OcÚ / 11.07.2016 / Pokračovanie

Zápisnice zo zasadnutí ObZ

Boli pridané a doplnené zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva: zápisnice obce Veľký Kýr za rok 2015 a zápisnice obce Veľký Kýr za rok 2016.

Oznamy OcÚ / 07.07.2016 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.