Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

2-izbový byt v bytovom dome na prenájom

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden dvojizbový byt na Hlavnej ulici č. 54, výmera 54,88². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 10.9.2019. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080.

Oznamy OcÚ / 13.08.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 19.07. 2019 do 31.10. 2019.

Oznamy OcÚ / 22.07.2019 / Pokračovanie

Virtuálna prehliadka obce Veľký Kýr

Na spustenie pehliadky stačí kliknúť na dole umiestnené obrázky miest a pamiatok. V jednotlivých častiach prehliadky sa môžete pohybovať. K pohybu odporúčame využiť šípky na klávesnici. Pohybovať sa dá smerom dopredu/dozadu a zároveň otáčať v každom bode o 360°.

Oznamy OcÚ / 19.07.2019 / Pokračovanie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oznamy OcÚ / 16.07.2019 / Pokračovanie

Deň obce Veľký Kýr 2019

Pozývame Vás na Deň obce Veľký Kýr 2019, ktorý sa uskutoční dňa 27. júla v Kultúrnom parku. Ponúkame prezentáciu stánkov miestnych organizácií, súťaž vo varení guláša, živé vystúpenie hudobných skupín. Vstup zdarma.

Oznamy OcÚ / 15.07.2019 / Pokračovanie

Oznámenie o strategickom dokumente

Verejnosť môže predkladať svoje písomné stanovisko k tomuto oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznamy OcÚ / 09.07.2019 / Pokračovanie

Festival vína 2019

Vážení milovníci vína, radi by sme Vás pozvali na Festival vína vo Veľkom Kýre, ktorí sa tento rok uskutoční 13.7.2019 od 15:00 - 22:00 v starej pivničnej uličke vo Veľkom Kýre. S radosťou Vás tam očakávame aj v mene našej obce.

Oznamy OcÚ / 08.07.2019 / Pokračovanie

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.6.2019.

Oznamy OcÚ / 02.07.2019 / Pokračovanie

Divadelné predstavenia

Obec Cabaj-Čápor a Teatro Tatro Vás srdečne pozývajú na reprízy predstavení MAJSTER A MARGARÉTA a CIRKUS CHARMS. Majster a Margaréta: 1. a 2.7.2019 o 20:00 hod Cirkus Charms: 5.7.2019 o 19:00 hod, 6.7.2019 o 16:30 hod. a 19:00 hod. Miesto: Cabaj-Čápor, Salaš /pri Nitre/.

Oznamy OcÚ / 01.07.2019 / Pokračovanie

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.6.2019 (piatok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 25.06.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.