Obec Veľký Kýr : Oznam

07.07.2021

Vážení majitelia nehnuteľností ul. Sv. Kelemena! Zo strany investora vodnej stavby: „Veľký Kýr – rozšírenie vodovodu“ (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nové Zámky) sa vlastným rozhodnutím zmenila technológia výstavby verejného vodovodu ul. Sv. Kelemena (riadené pretláčanie namiesto rozkopania ulice po celej dĺžke).

o z n a m u j e

zmenu termínu realizácie predmetnej vodnej stavby /budovanie verejného vodovodu a domových prípojok/

Pôvodne plánovaný termín výstavby júl 2021 sa presúva z dôvodu realizácie verejného obstarávania a nový termín fyzickej realizácie výstavby sa predpokladá koncom mesiaca august 2021/začiatkom mes. september 2021.

Zmenu termínu realizácie výstavby dáva Obec Veľký Kýr na vedomie vlastníkom nehnuteľností na základe poverenia investora vodnej stavby.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.