07.06.2018

Oznamujeme, že sa môžu podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu na ul. Záhradná č. 891 ( 4Bj.). VZOR žiadosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo na stránke obce.

 

OZNAM

NOVÁ BYTOVKA

Oznamujeme, že sa môžu podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu na ul. Záhradná č. 891( 4Bj.). VZOR žiadosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo na stránke obce:   

http://velkykyr.sk/data/File/dokumenty/TLACIVA/ziadost-o-byt.doc

Kompletné žiadosti s prílohami posielajte doporučene na adresu: Obec Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č.1, 941 07 Veľký Kýr alebo odovzdajte osobne na Obecnom úrade Veľký Kýr do 15.6.2018.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

3 IZBOVÝ BYT

 

Plocha:                                                 50,76 m² +komora a sklad v suteréne

Nájomné:                                             172,80nájomné + 17,30fond opráv €/mesiac

Jednorazová zábezpeka:1140,60 € ( 6 mesačné nájomné)

 

 

-          energie( voda, elektrina, plyn) nie sú súčasťou nájomného

-          elektromer, plynomer a vodomer sú namontované samostatne pre každý byt

-          zmluvy za odber elektriny a plynu si každý nájomník uzatvára samostatne s dodávateľom energií

 

 

PRAVIDLÁ PRIDELENIA BYTU UPRAVUJE VZN č. 1/2018  O PRIDEĽOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE VEĽKÝ KÝR

 

kontakt na Obecný úrad: 035/6925080

starostka obce Ing. Judita Valašková: 0915 / 200 801

 

 Deň otvorených dverí  dňa 13.6.2018 od 1500 do 1700 hod.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.