Obec Veľký Kýr : NÁBOR DOBROVOĽNÍKOV DO CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA

26.10.2020

V zmysle vládneho nariadenia sa aj v našej obci uskutoční celoplošné testovanie na Covid-19. Úspešný priebeh akcie predpokladá spoluprácu obyvateľov, samosprávy a štátu.

 V tejto súvislosti Vás žiadame o pomoc pri organizačnom zabezpečení celoplošného testovania na koronavírus v 2 odberných miestach obce (malý kultúrny dom a obecný úrad) v termínoch:

od 31 októbra 2020 do 1. novembra 2020 (sobota, nedeľa),
a od 7.novembra do 8. novembra 2020 (sobota, nedeľa) v čase od 07:00 –22:00 hod.,
pričom posledný odber musí byť o 21,30 hod.

Ak máte viac ako 18 rokov a záujem pomôcť ako zdravotnícky pracovník, nahláste svoj záujem zaslaním e-mailu na adresu: podatelna@velkykyr.sk alebo starostka@velkykyr.sk.

V e-mailovej správe prosíme uviesť vaše údaje: meno, adresu, tel. kontakt a termín, kedy máte záujem pomôcť.

Obec Veľký Kýr ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje dobrovoľníkov o spracovaní osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email na účel poskytnutia tretím stranám - Ministerstvu obrany SR, resp. Okresnému úradu Nové Zámky v súvislosti so zabezpečením a organizáciou pomoci pri celoslovenskom testovaní. Za týmto účelom môžu byť dobrovoľníci kontaktovaní príslušnými úradmi.

Úspešnosť nariadeného celoplošného testovania obyvateľov závisí od prístupu nás všetkých. Chráňte seba aj ostatných.

Ďakujeme, že pomáhate!


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.