Obec Veľký Kýr : Migrácia údajov do IS DCOM

20.06.2017

Oznamujeme občanom, že z dôvodu migrácie údajov do nového informačného systému predpísaného MF SR prostredníctvom modulu DCOM nebude možné využívať služby OcÚ na úsekoch správy daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva a podateľne. To znamená, že v termíne od dnešného dňa do konca mesiaca jún nebude možné vykonávať platby, prevody, hlásenia pobytu občanov.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.