Obec Veľký Kýr : Hodová zábava

12.09.2017

Obec Veľký Kýr Vás srdečne pozýva na Hodovú zábavu dňa 16. septembra 2017 so začiatkom o 20.00 hod. do kultúrneho domu. Do tanca hrá skupina Mont blane. Cena vstupenky 3,- eur/osoba. V cene lístka je zahrnuté občerstvenie vo forme kávy. Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni OÚ alebo na t.č. 0904 / 867 462 (vstupenky budú zlosovateľné) Každý je srdečne vítaný!

Futbalový klub Veľký Kýr Vás pozýva na hodové zápasy, ktoré sa odohrajú nasledovne: V sobotu, dňa 16.9.2017 so začiatkom o 15.30 hod. dorastenci privítajú športový klub z Tekovských Lužian. V nedeľu, dňa 17.9.2017 so začiatkom o 13.00 hod. žiaci privítajú žiakov z Komjatíc. Ďalší majstrovský futbalový zápas sa začína o 15.30 hod. kedy naši dospelí hostia futbalový klub z Vlkasu. Prídite povzbudiť našich futbalistov.

Oznamujeme predajcom ktorý majú záujem o predaj v období hodov- to je od 17.09.2017 do 18.09.2017 aby predložili najneskôr do 14.9.2017 nasledovné dokumenty:

  • Vyplnenú žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku
  • Fotokópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra)
  • Fotokópia prvej a druhej strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu z dôvodu, že Od 01.01.2014 platí novela zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Obec má povinnosť bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

 Potrebné tlačivá môžete nájsť tu:  http://velkykyr.sk/o-obci/tlaciva/


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.