Obec Veľký Kýr : 3-izbový byt v bytovom dome na prenájom

01.06.2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden 3-izbový byt na ul. Záhradná č. 891 o výmere 50,76 m². Žiadosti a potvrdenia o príjme môžu záujemcovia podať na Obecnom úrade do 15.6.2020. Bližšie informácie na Obecnom úrade alebo na tel. č.: 035/6925 080.

OZNAM

NOVÁ BYTOVKA

Oznamujeme, že sa môžu podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu na ul. Záhradná č. 891( 4Bj.). VZOR žiadosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo na stránke obce:   

http://velkykyr.sk/data/File/dokumenty/TLACIVA/ziadost-o-byt.doc

Kompletné žiadosti s prílohami posielajte doporučene na adresu: Obec Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č.1, 941 07 Veľký Kýr alebo odovzdajte osobne na Obecnom úrade Veľký Kýr do 15.6.2020

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

3 IZBOVÝ BYT

 

Plocha:                                                 50,76 m² +komora a sklad v suteréne

Nájomné:                                             172,80nájomné + 17,30fond opráv €/mesiac

Jednorazová zábezpeka:                    1140,60 € ( 6 mesačné nájomné)

 

-          energie( voda, elektrina, plyn) nie sú súčasťou nájomného

-          elektromer, plynomer a vodomer sú namontované samostatne pre každý byt

-         zmluvy za odber elektriny a plynu si každý nájomník uzatvára samostatne s dodávateľom energií

 

 

PRAVIDLÁ PRIDELENIA BYTU UPRAVUJE VZN č. 1/2018  O PRIDEĽOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE VEĽKÝ KÝR

 

kontakt na Obecný úrad: 035/6925080

starostka obce Ing. Judita Valašková: 0915 / 200 801

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.