10.12.2018

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa uvoľnil jeden 1-izbový obecný byt č. 8 na 2. poschodí v bytovom dome 9 b. j. „typ Profis 2“ na ul. Hlavná č. 1509/54 parc. č. 205/11 o výmere 39,84 m2. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú na 3 roky, výška nájomného 118€/mesiac. Zábezpeka vo výška 708€, t.j. 6 mesačné nájomné sa uhrádza pri podpise zmluvy.

Oznamujeme, že sa môžu podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu na ul. Hlavná č. 1509/54 ( 9Bj.). VZOR žiadosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade alebo na stránke obce:

http://velkykyr.sk/data/File/dokumenty/TLACIVA/ziadost-o-byt.doc

Kompletné žiadosti s prílohami posielajte doporučene na adresu: Obec Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č.l, 941 07 Veľký Kýr alebo odovzdajte osobne na Obecnom úrade Veľký Kýr do 31.12.2018.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1 IZBOVÝ BYT

Plocha:                                                                                                          39,84 m2

Nájomné:                                                                                                     118 nájomné €/mesiac

Jednorazová zábezpeka:                                                                            708 € ( 6 mesačné nájomné)

 
 

- energie( voda, elektrina, plyn) nie sú súčasťou nájomného

- elektromer, plynomer a vodomer sú namontované samostatne pre každý byt

- zmluvy za odber elektriny a plynu si každý nájomník uzatvára samostatne s dodávateľom energií

 
 

PRAVIDLÁ PRIDELENIA BYTU UPRAVUJE VZN č. 1/2018 O PRIDEĽOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE VEĽKÝ KÝR

 

kontakt na Obecný úrad: 035/6925080

starostka obce Ing. Judita Valašková: 0915 / 200 801

 

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.