11.11.2016

Dňa 14.11.2016 sa uskutoční zber elektro odpadu z domácností. V rámci zberu budú odoberané výlučne odpady uvedené na tomto zozname. Elektroodpad je potrebné odovzdávať v neporušenom, nerozoberanom stave! Zber bude realizovaný systémom zberu od domu k domu: je potrebné aby boli odpady vyložené pred brány domov v ranných hodinách. ZBER ELEKTROODPADU môže realizovať v obci výlučne spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

20 01 21 (Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť)..........................................................................N

 

20 01 23 (Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napríklad chladničky z domácností, mraziace boxy a pod.)............................................................................................N

 

20 01 33 (Batérie a akumulátory)..................................................................................................N

 

20 01 35 (Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti- monitor, televízor, mikrovlnka).....................................................N

 

20 01 36 (Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21

 

a 20 01 23 a 20 01 35)domáce náradie a pod...............................................................................O

 

V rámci zberu elektroodpadu v obcí je povolené brať výlučne odpady uvedené na zozname!


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.