Obec Veľký Kýr : Stručný návod - kam patria jednotlivé druhy obalov a odpadov?

26.08.2020

Obec Veľký Kýr každoročne dodáva do domácností letáky o správnom triedení komunálneho odpadu, napriek tomu sa množia otázky, ktoré komodity odpadov je možné na území našej obce odovzdať v rámci zberu triedeného odpadu?

Stručný  NÁVOD:  Kam patria jednotlivé druhy obalov  a  odpadov?

 

Napriek tomu, že Obec Veľký Kýr každoročne dodáva do domácností v spolupráci so zberovou spoločnosťou letáky o správnom triedení komunálneho odpadu, množia sa  otázky ohľadne toho, ktoré komodity odpadov je možné na území našej obce odovzdať v rámci zberu triedeného odpadu?

Poradíme Vám, kam zaradiť jednotlivé druhy obalových materiálov, aby neskončili vo Vašich čiernych nádobách na komunálny odpad, pretože tento je spoplatnený, pričom vytriedené zložky odpadu sú likvidované zdarma.

Dôsledným triedením odpadov Chránime naše Životné prostredie a zabránime tomu, aby sa musel vyšovaŤ poplatok zakomunálny odpad.

 

Do žltej zbernej nádoby na PLASTY (vreca) alebodo ľubovoľného igelitového vreca môžete vložiť: 

- prázdne tégliky a obaly od kozmetických výrobkov(šampóny, sprchovacie gély, tekuté mydlo,

     Pracieprostriedky, obaly zo sprejov, lakov na vlasy, ....);

-   predmety domácich potrieb z umelej hmoty, ktoré sa zmestia do zbernej nádoby/vreca;  polystyrén;

-  zošliapnuté plastové (PET) fľaše od nealko nápojov; zošliapnuté tetrapakové obaly odmlieka a džúsov

-   igelitové a mikroténové vrecká, tašky a neznečistenú fóliu, alobal;

-   obaly z potravín: plastové tégliky od smotany, jogurtov, tekutých mliečnych výrobkov aj s kovovým

uzáverom, vymyté konzervy;fóliový obalový materiál z cukríkov, cukroviniek, napolitánok, keksov

 a iného potravinárskeho tovaru; polystyrénové tácky z balenej hydiny;

-  drobné kovové predmety - kovové vrchnáky, zátky, viečka;

-   malé kovové súčiastky, plastové vešiaky, drôty a káble bez bužírky; starý riad, farebné kovy.

 

Použitý papier sa vykladá pred domácnosti v papierovej krabici, do (modrého) vreca alebo zviazaný špagátom.Medzi tento druh odpadu patria: neznečistené noviny, časopisy, kancelársky papier, rôzneletáky, zošity, obaly z lepenky, papierové krabice a kartóny, knihy bez  tvrdej väzby, listy a pohľadnice

 

Do zelených kontajnerov na sklo, umiestnených na verejných priestranstvách (v prípade väčšieho množstva do veľkokapacitného kontajnera na zbernom dvore Kačín) sa vkladajú:

-    neznečistené biele i farebné sklenené fľaše a črepy; nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,

sklo z okuliarov; fľaštičky od kozmetiky a liekov zbavené plastových častí a okenné (tabuľové) sklo.

 

Do Vašich domácich 600 l plastových alebo domácky vyrobených kompostérov patrí:

-    rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál, zvyšky zeleniny a ovocia;šupy z citrusových plodov, škrupiny z vajíčok a orechov, zvyšky pečiva a obilnín, kávová usadenina, čajové vrecká,

-    bioodpad zo záhrady: tráva, listy, burina, podrvené alebo posekané konáre,

-    hnoj a trus z chovu domácich zvierat;  hobliny, piliny, kôra, popol z dreva

 

Objemný odpad sa zbiera 2 x do roka na zbernom dvore Kačín: patrí sem rozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do zbernej nádoby

Elektroodpad sa zbiera 2 x do roka za VKD: patrí sem nefunkčné, alenerozobraté náradie,kuchynskéelektrické spotrebiče a elektronické zariadenia - PC, TV, chladničky, práčky, autobatérie, kosačky, ....

Použité a nepotrebné pneumatiky – zhromažďujú sa na dvore obecných garáží na ul. Mlynská

 

Neznečistený textil, oblečenie: vkladá sa do kontajnerov HUMANA na verejných priestranstvách alebo väčšie množstvo do uzavretého kontajnera na zbernom dvore Kačín

 

Drobný stavebný odpadpochádzajúci z drobnýchstavebných prác – 1000 kg/rok/obyvateľ V. Kýru: zbiera sa na zbernom dvore Kačín; povinný zákonný poplatok: 0,015 eur/kg DSO

 

Biologicky rozložiteľný odpad: konáre, tráva, zelený záhradný odpad, burina – zberný dvor Kačín + domáce kompostéry


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.