Obec Veľký Kýr : Harmonogram vývozu odpadu

Harmonogram vývozu odpadu

Smetné nádoby na plasty

Oznamujeme občanom, ktorí bývajú na uliciach Hámad, Pažiť, Malá a Veľká Pažiť, Cetínska, Petőfiho, Železničná, Staničná, Svätého Kelemena, Gaštanová a ktorí ešte neprevzali z ulíc Budovateľská, Hlavná, Záhradná, Školská, Ružová a Krátka, že do 29. septembra 2017 denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. pri obecných garážach si môžu prevziať smetné nádoby na plasty, ktoré sa budú prideľovať postupne podľa ulíc zdarma.

Harmonogram vývozu odpadu / 28.09.2017 / Pokračovanie

Smetné nádoby na plasty

Oznamujeme občanom, ktorí bývajú na uliciach Budovateľská, Hlavná, Záhradná, Školská, Ružová a Krátka, že od 20. do 22. septembra 2017 denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. pri obecných garážach si môžu prevziať smetné nádoby na plasty, ktoré sa budú prideľovať postupne podľa ulíc zdarma. Zároveň upozorňujeme občanov, aby plasty už nevynášali na zberný dvor.

Harmonogram vývozu odpadu / 19.09.2017 / Pokračovanie

Dezinfekcia smetných nádob

Prosíme obyvateľov, aby svoje smetné nádoby ponechali pred domami aj v sobotu t.j. 19. augusta do 15.00 hod., pretože sa uskutoční ich dezinfekcia a čistenie.

Harmonogram vývozu odpadu / 17.08.2017 / Pokračovanie

Stlačte odpad pred vyhodením

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Harmonogram vývozu odpadu / 29.05.2017 / Pokračovanie

Súťaž pre základné a stredné školy

Myslíte si, že odpady nie sú atraktívne? Že táto nevoňavá téma deti nebaví? ENVI - PAK našiel spôsob, ako ich hravo naučiť správne triediť odpad. Pre školopovinné deti vytvoril digitálny pracovný zošit. Je plný zábavných úloh. Tí, ktorí ich vyplnia, môžu získať športovú výbavu na leto. Troch víťazov vylosujeme na Deň detí.

Harmonogram vývozu odpadu / 22.05.2017 / Pokračovanie

Vývoz splaškovej vody zo žúmp

Oznamujeme občanom, že vytiahnutie splaškovej vody zo žúmp bude potrebné od apríla nahlasovať vodičovi fekálneho vozidla spoločnej čističky p. Štefanovi Letkovi na t.č. 0919 163 534.

Harmonogram vývozu odpadu / 07.04.2017 / Pokračovanie

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2017

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017 v obci Veľký Kýr. Zároveň oznamujeme, že v dohľadnom čase budú rozpisy dodané aj do všetkých domácností.

Harmonogram vývozu odpadu / 09.01.2017 / Pokračovanie

Oznam o zbere elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že z kapacitných dôvod nedošlo 14.11.2016 k odvozu elektroodpadu zo všetkých ulíc našej obce. Zberová spoločnosť nerátala s takým množstvom odpadu. Preto bude včas oznámený ďalší termín odvozu, kedy bude dozbieraný elektroodpad zo zvyšných ulíc. Prosíme preto občanov aby nevyzbieraný elektroodpad neponechávali na verejnom priestranstve a z bezpečnostných dôvodov ako aj z dôvodu zabránenia rozkrádaniu týchto odpadov ich uskladnili vo svojich domácnostiach. Za pochopenie ďakujeme.

Harmonogram vývozu odpadu / 15.11.2016 / Pokračovanie

Dni otvorenia zberného dvora KAČÍN

Obecný úrad Veľký Kýr aktualizuje dni otvorenia zberného dvora KAČÍN. Do areálu dvora je možné vyvážať iba triedený záhradný odpad v PONDELOK: 8:00-12:00 obed 13:00-16:00 STREDA: 10:00-12:00 obed 13:00-18:00 SOBOTA: 8:00-14:00 hod.

Harmonogram vývozu odpadu / 29.09.2016 / Pokračovanie

Rozmiestnenie kontajnerov na triedené sklo

Oznamujeme občanom, že 1100 litrové zelené kontajnery na triedené sklo sú rozmiestnené na území obce nasledovne: za veľkým kultúrnym domom, na ul. Družstevnej pred predajňou COOP Jednota, pri obecných bytovkách na ul. Ružová a Hlavná a na ul. Novozámockej pri bufete BL-Conzum. Zároveň oznamujeme, že triedené sklo sa nebude zbierať spred domácností a preto je potrebné ho zobrať do spomínaných zelených kontajnerov s nápisom SKLO. Ďakujeme!

Harmonogram vývozu odpadu / 21.09.2016 / Pokračovanie

| 1 2 3 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.