Šachový klub Veľký Kýr

Šachový klub Veľký Kýr

Samostatná nepolitická záujmová organizácia, reprezentuje obec v šachu

Dátum vzniku:  8. november 1997
Registrácia klubu bola vykonaná na MV SR dňa  29. apríla 1999.
Číslo účtu: 1329855551/0200
IBAN: SK13 0200 0000 0013 2985 5551
BIC: SUBASKBX
IČO: 361037300
Predseda: Alexander Bálint
Podpredseda: Vojtech Száraz
Členovia výkonnej rady: Alexander Bálint, Vojtech Száraz, Ing. Jozef Havran, Jozef Száraz
Adresa hracej miestnosti: Kultúrny dom, Nám. sv. Jána
Tréningy: Každý švtrok od 18.00 h do 21:00 h v mesiacoch október až marec 

Šach vo Veľkom Kýre

Začiatky šachovej hry v našej obci siahajú do 30-tych rokov minulého storočia. Sú informácie od starších ľudí, že medzi svetovými vojnami sa niektorí obyvatelia našej obce vo svojom voľnom čase venovali šachu.

Zvýšenie úrovne šachu nastalo v čase študentských rokov Pavla Labaiho, ktorý si osvojil teóriu šachu a zároveň naučil svojich rodinných blízkych - Jozefa Bőjtösa a Štefana Bőjtösa – hrať šach, ktorí potom s ním patrili medzi najlepších šachistov vo vtedajšom šurianskom okrese. V 50-tych rokoch sa ešte k ním do štvorčlenného družstva pripojil aj Rudolf Rácz. V takejto zostave hrali šachisti obce priateľské zápasy s družstvami z okolitých dedín (Komjatice, Mojmírovce). Všetci menovaní hráči sa pravidelne zúčastňovali aj na turnajoch jednotlivcov v Šuranoch aj v Nových Zámkoch.

V roku 1964 dochádza k reorganizácii šachového družstva, ktoré súťaží pod menom TJ Družstevník Milanovce. Vedúcim sa stáva Vojtech Bőjtös, ďalším členmi sú Zoltán Labai, Pavol Labai a Štefan Bőjtös. V takejto zostave hráči  dosiahli vynikajúce výsledky – viackrát vyhrali okresnú súťaž družstiev.

Od roku 1970 sa zostava družstva postupne rozširuje a do súťaže sa zapájajú aj mladší hráči. Kvalita hráčov sa zlepšuje a už v súťažnom ročníku 1971/1972 družstvo zvíťazí v II. triede  Západoslovenského kraja a tak postupuje do I. triedy, čo je doposiaľ najväčší úspech našich šachistov. V polovici súťaže však družstvo z technických príčin nemôže odohrať majstrovské stretnutia, preto vystupuje zo súťaže. Po súťažnom ročníku 1975/1976 sa do ďalších súťaží už naše družstvo nezapája.

Po štvorročnej prestávka na jeseň 1980 dochádza k ďalšej reorganizácii šachového družstva. Pod pôvodným názvom hráva okresné súťaže do roku 1986. Vo vedení sa postupne vystriedajú Pavol Labai (1980/1981 - 1983/1984), Tibor Gergely (1984/1985) a Alexander Sztranyák (1985/1986 - 1987/1988).

V roku 1991 vzniká v obci aj šachový krúžok na tunajšej základnej škole. Vyučujúcim bol Štefan Száraz (1991-2003), neskoršie Mgr. Štefan Vereš (2003-2016). Žiaci pravidelne hrávali na turnajoch mládeže jednotlivcov, ale aj ako družstvo viackrát úspešne reprezentovali školu na Pohári Tábortűz.

Po viacročnej šachovej prestávke v roku 1997 vzniká v obci nový klub pod názvom Šachový klub Veľký Kýr. Jeho vedúcim sa stáva Alexander Bálint, a od roku 1999 je jeho predsedom. Túto funkciu vykonáva nepretržite až po súčasnosť. Prvými členmi klubu sú hráči, ktorí reprezentovali obec v rokoch 1980 až 1988. Postupne prichádzajú aj posily, čím sa výrazne zvýši kvalita družstiev v klube. V 20-ročnej histórii klubu sa v členskej základni vystrieda okolo 60  šachistov, z ktorých šiesti hrali vo všetkých súťažiach. Patria sem Zoltán Labai, Alexander Bálint, Alexander Straňák, Jozef Száraz, Gabriel Keresteš a Ľudovít Kántor. V súťažiach spravidla hrajú dve družstvá klubu. Jedno družstvo klubu hralo len v ročníkoch 1997/1998, 1998/1999, tri družstvá hrali v ročníkoch 2000/2001 až 2003/2004. K ďalším zaujímavým štatistickým údajom patria najmä:

  • Štyrikrát 1. miesto v súťaži družstiev: súťažné ročníky 1997/1998 (5. liga NK – juhovýchod), 1998/1999 (4. liga NK – juhovýchod), 2002/2003 (3. liga B1 – NK) a 2016/2017 (5. liga B11, druhé družstvo klubu pod názvom ŠK Veľký Kýr 2)
  • Najväčší úspech v r. 2003/2004  – 10. miesto v 2. lige B
  • Pri príležitosti 10. výročia založenia klubu v dňoch 31.8.-2.9.2007 klub usporiadal turnaj jednotlivcov v Rapid šachu – „OPEN Veľký Kýr 2007”. Turnaja sa zúčastnilo 80 hráčov z 21 klubov.

Aj v kompozičnom šachu dosahujú naši šachisti vynikajúce výsledky, hlavne Zoltán Labai  a Jozef Havran.

Výsledky družstiev ŠK Veľký Kýr sú na webových stránkach a prílohách.

 

Súťažný rok

Názov družstva

Umiestnenie

Súťaž

Webové stránky, prílohy

1971/1972

TJ  Družstevník Milanovce

1.

MK – II. tr., skup. A Juh

 

1972/1973

TJ  Družstevník Milanovce

10.

MK – I. trieda

Súpiska družstva, Výsledky  7. kola, tabuľka

1974/1975

TJ  Družstevník Milanovce

3.

MK – II. tr., skup. A Juh

Súpiska družstva, Konečná tabuľka

1975/1976

TJ  Družstevník Milanovce

3.

MK – II. tr., skup. B

Súpiska družstva, Konečná tabuľka, Výsledky 11. kola

1997/1998

ŠK Veľký Kýr

1.

5. liga NK JV

Súpiska družstva, Vyhodnotenie súťažného ročníka – článok v novinách

1998/1999

ŠK Veľký Kýr

1.

4. liga NK JV

Vyhodnotenie súťažného ročníka, Predstavujeme Veľký Kýr – článok v novinách

1999/2000

ŠK Veľký Kýr

3.

3. liga B1

Vyhodnotenie súťažného ročníka

 

ŠK Veľký Kýr B

2.

5. liga NK JV

-

2000/2001

ŠK Veľký Kýr

4.

3. liga B1

Vyhodnotenie súťažného ročníka

 

ŠK Veľký Kýr B

5.

4. liga NK JV

-

 

ŠK Veľký Kýr C

9.

5. liga NK JV

-

2001/2002

ŠK Veľký Kýr

2.

3. liga B1

Vyhodnotenie súťažného ročníka

 

ŠK Veľký Kýr B

8.

4. liga B11-jv

-

 

ŠK Veľký Kýr C

5.

5. liga B11-jv

-

2002/2003

ŠK Veľký Kýr

1.

3. liga B1

Vyhodnotenie súťažného ročníka

 

ŠK Veľký Kýr B

5.

4. liga B11

-

 

ŠK Veľký Kýr C

11.

5. liga B11

-

2003/2004

ŠK Veľký Kýr

10.

2. liga B

Vyhodnotenie súťažného ročníka

 

ŠK Veľký Kýr B

4.

4. liga B11

-

 

ŠK Veľký Kýr C

5.

5. liga B11

-

2004/2005

ŠK Veľký Kýr

11.

3. liga B1

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2004&llng=svk

 

ŠK Veľký Kýr B

7.

4. liga B11

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2004&llng=svk

2005/2006

ŠK Veľký Kýr

9.

4. liga B11

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2005&llng=svk

 

Juniori ŠK Veľký Kýr

3.

5. liga B12

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2005&llng=svk

2006/2007

ŠK Veľký Kýr

6.

4. liga B11

http://chess-results.com/tnr4354.aspx?lan=4

 

Juniori ŠK Veľký Kýr

8.

5. liga B12

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2006&llng=svk

2007/2008

ŠK Veľký Kýr

5.

4. liga B11

http://chess-results.com/tnr8223.aspx?lan=4

 

Juniori ŠK Veľký Kýr

4.

5. liga B12

Vyhodnotenie súťažného ročníka

2008/2009

ŠK Veľký Kýr

3.

4. liga B11

http://chess-results.com/tnr16563.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr B

3.

5. liga B12

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2008&llng=svk

2009/2010

ŠK Veľký Kýr

8.

4. liga B1

http://chess-results.com/tnr25741.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr 2

8.

5. liga B12

http://chess-results.com/tnr25742.aspx?lan=4

2010/2011

ŠK Veľký Kýr

5.

4. liga B1

http://chess-results.com/tnr38216.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr 2

4.

5. liga B12

http://chess-results.com/tnr38217.aspx?lan=4

2011/2012

ŠK Veľký Kýr

4.

4. liga B11

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2011&llng=svk

 

ŠK Veľký Kýr 2

4.

5. liga B11

http://chess-results.com/tnr56817.aspx?lan=4

2012/2013

ŠK Veľký Kýr

5.

4. liga B11

http://www.c7c5.com/league.php?leagueid=2012&llng=svk

 

ŠK Veľký Kýr 2

5.

5. liga B11

Vyhodnotenie súťažného ročníka

2013/2014

ŠK Veľký Kýr

3.

4. liga B11

http://chess-results.com/tnr110390.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr 2

7.

5. liga B11

http://chess-results.com/tnr110471.aspx?lan=4

2014/2015

ŠK Veľký Kýr

3.

4. liga B11

http://chess-results.com/tnr145283.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr 2

5.

5. liga B11

http://chess-results.com/tnr145390.aspx?lan=4

2015/2016

ŠK Veľký Kýr

2.

4. liga B11

http://chess-results.com/tnr188886.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr 2

2.

5. liga B11

http://chess-results.com/tnr187177.aspx?lan=4

2016/2017

ŠK Veľký Kýr

8.

3. liga B1

http://chess-results.com/tnr238520.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr 2

1.

5. liga B11

http://chess-results.com/tnr238249.aspx?lan=4

2017/2018

ŠK Veľký Kýr

 

3. liga B1

http://chess-results.com/tnr301921.aspx?lan=4

 

ŠK Veľký Kýr 2

 

4. liga B11

http://chess-results.com/tnr302897.aspx?lan=4 http://chess-results.com/tnr303190.aspx?lan=4

Zoznam členov klubu

http://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&klubId=40401

 

Alexander Bálint ©2017


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.