Obec Veľký Kýr : Obecná knižnica

Obecná knižnica

Obecná knižnica vo Veľkom Kýre je verejnou knižnicou, ktorá poskytuje knihovnícke služby širokému spektru návštevníkov. Svojim dvanásťtisícovým knižným fondom je informačným centrom pre obyvateľov obce už niekoľko desaťročí. Jej knižný fond je budovaný univerzálnym spôsobom. Tvorí ho beletria pre dospelých čitateľov, beletria pre deti a náučná literatúra z rôznych vedných odborov. Zriaďovateľom knižnice je obec Veľký Kýr.

                

            

Výpožičné služby

- absenčné výpožičky kníh, novín a časopisov (mimo priestorov knižnice)
- prezenčné výpožičky kníh, novín a časopisov (v knižničnej čitárni)
  Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia čitateľa a platný čitateľský preukaz.

Iné služby

- bibliograficko-informačné služby
- organizovanie kultúrno-vzdelávacích podujatí
  Pri organizovaní týchto podujatí spolupracuje s miestnom Základnou školou s MŠ s VJS a M vo Veľkom Kýre.

Podmienky členstva

Členom knižnice sa stáva ten občan, ktorý vyplní registračný formulár a zaplatí členské na daný rok. Deti do 15 rokov potrebujú súhlas rodiča.

Zápisné členov na rok 2011

- Dospelí - zamestnaný     1,66€
- Nezamestnaný     1€
- Žiak ZŠ      0,66€
- Študent  SŠ a VŠ    1€
- Dôchodca       1€

Výpožičný čas

Pondelok 13.00 –16.00
Utorok 13.00 –16.00  
Streda 12.00 –17.00
Štvrtok 12.00 –16.00  
Piatok 12.00 –16.00

 

Kontakt

Obecná knižnica Veľký Kýr
Námestie sv. Jána 2
Veľký kultúrny dom, vchod po schodoch z pravej strany
941 07 Veľký Kýr

Knihovníčka

Silvia Lukáčová
tel. 0911 294 642
Návrhy a nápady týkajúce sa knižnice prosíme zasielať na kniznica@velkykyr.sk


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.