Obec Veľký Kýr : Verejná bezpečnosť obyvateľov obcí

20.05.2014

ECHO 20.5.2014. Obec Veľký Kýr: Štátna polícia sa stará o bezpečnosť každého obyvateľa. Nie je však možné, aby bola v každej obci nepretržite. Preto starostovia rozmýšľajú na zavedení obecnej polície, čo im však finančný rozpočet neumožňuje. V obci Veľký Kýr sa pred dvoma rokmi pokúsili o jej založenie. Na rozdiel od susednej obce Komjatice, v ktorej obecná polícia dohliada na poriadok, vo Veľkom Kýre na návrh starostu obce Miroslava Dojčána políciu nezaložili.

Obec Veľký Kýr: Verejná bezpečnosť obyvateľov obcí

Štátna polícia sa stará o bezpečnosť každého obyvateľa. Nie je však možné, aby bola v každej obci nepretržite. Preto starostovia rozmýšľajú na zavedení obecnej polície, čo im však finančný rozpočet neumožňuje.

V obci Veľký Kýr sa pred dvoma rokmi pokúsili o jej založenie. Na rozdiel od susednej obce Komjatice, v ktorej obecná polícia dohliada na poriadok, vo Veľkom Kýre na návrh starostu obce Miroslava Dojčána políciu nezaložili. Starosta poznamenal, že to nebol finančný problém. Poslanci obecného zastupiteľstva nepokladali takúto zmenu za dôležitú. Napriek vykradnutým obecným budovám, rodinným domom či krádežiam bicyklov poslanci nedôverujú činnosti polície. V obci s vyše 3000 obyvateľmi to však nie je zanedbateľný problém. Najbližšie obvodné oddelenie policajného zboru sa nachádza v Šuranoch a má rozsiahlu miestnu pôsobnosť v okolí Šurian. Často práve táto vzdialenosť je najväčším problémom. Podľa slov Miroslava Dojčána nedôvera v políciu pramení práve v ich slabom kontakte s obyvateľmi v každodennom živote. Práve táto skutočnosť mala byť zmenená jej založením vo Veľkom Kýre. Bližší kontakt s obyvateľmi by zabezpečovala pešia obchôdzková činnosť cez deň a v nočných hodinách hliadková činnosť s kontrolou objektov. Túto činnosť sú schopní vykonávať dvaja policajti. Trik, ako zabezpečiť ich neustálu prítomnosť v obci, spočíva v premyslenom zadelení služieb. Ak starosta pozná svoju obec, musí vedieť, kedy využívať tieto ich činnosti. Správnym zadelením služieb budú mať obyvatelia pocit, že je polícia prítomná 24 hodín. Nemala by sa využívať na zbytočné znepríjemňovanie života obyvateľom ukladaním pokút za skutky, ktoré nie sú nebezpečné pre spoločnosť. Musia sa zamerať hlavne na monitorovanie cudzích osôb, kontrolu dôchodcov žijúcich osamolo a riešenia susedských sporov, ktorých počet stále stúpa. Obec nemôže napredovať dovtedy, kým jej obyvatelia nebudú mať medzi sebou dobré medziľudské vzťahy. Počiatočná investícia do polície síce nie je najmenšia, ale zamestnať dvoch ľudí pre obec veľkosti Veľkého Kýru nemôže byť prekážkou. Starosta Miroslav Dojčán na záver uviedol, že bude neustále hľadať možnosti, ako svoj zámer zrealizovať. Nepredpokladá však, že to bude možné v tomto volebnom období a v tomto zložení obecného zastupiteľstva.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.