Obec Veľký Kýr : Kostoly a sakrálne pamiatky v regióne

06.11.2015

MY Naše novosti dňa 26.10.2015. Veľký Kýr bol prezentovaný v samostatnej nepredajnej prílohe MY- Kostoly a sakrálne pamiatky v regióne. Sakrálne pamiatky obce Veľký Kýr sú svedkami duchovného života obyvateľov obce, ich rímskokatolíckeho vierovyznania už od pradávna a pre veriacich sa stali posvätnými, venujú im patričnú úctu a starostlivosť, aby boli vždy dôstojným miestom ich modlitieb.

Kostoly a sakrálne pamiatky v regióne - Veľký Kýr

 

Sakrálne pamiatky obce Veľký Kýr sú svedkami duchovného života obyvateľov obce, ich rímskokatolíckeho vierovyznania už od pradávna a pre veriacich sa stali posvätnými, venujú im patričnú úctu a starostlivosť, aby boli vždy dôstojným miestom ich modlitieb.

Najhodnotnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža zo 14. storočia, ktorý bol v r. 1768 prestavaný v barokovom štýle. Po roku 1999 prešiel výraznou rekonštrukciou aj vďaka dedičstvu po rodákovi obce, Alfrédovi Havlasovi kedysi žijúceho v USA, na ktorého spomína aj socha Krista umiestnená na čestnom mieste pred kostolom. Dominantná stavba kostola s vežou a bočnými loďami je živým bohostánkom, v ktorom sa denne slúžia sv. omše v maďarskom i slovenskom jazyku. Jeho vyhradené okolie krásne dopĺňa nová budova fary so sochou Sv. Kelemena, Lurdská jaskyňa a návršie s trojkrížom Kalvárie, socha Sv. Floriána, ako aj mramorový kríž z roku 1898 a misijný kríž.

Kaplnka Najsvätejšej trojice bola postavená v roku 1793 a najprv slúžila len ako pohrebisko váženej rodiny Kántorových. Starý kamenný oltár vraj uchovával relikvie Sv. Kelemena. Od tých čias prešla kaplnka rozsiahlou rekonštrukciou, po roku 2006 sa vymenila strecha a veža dostala medený povrch s novým krížom. K budove pristavali sakristiu, chladiacu miestnosť a prístrešok, aby sa tu mohli vykonávať dôstojné rozlúčky so zosnulými. Vľavo od kaplnky stojí 217-ročný kamenný kríž s torzom ukrižovaného Krista. Ústredný kríž najstaršieho cintorína v tieni mohutných jaseňov, ktorý dal postaviť Csebík István z červeného mramoru, bol vysvätený 17. marca 1883.

Okrem spomínaných pietnych miest zdobí obec niekolko ďalších sôch svätých a votívnych krížov. Podlá sochy Sv. Jána Nepomuckého bolo pomenované napr. aj hlavné námestie obce.

Každoročne sa v obci konajú bohoslužby pri sochách Sv. Urbana, Sv. Huberta, Sv. Anny, Sv. Štefana a Panny Márie. Obyvatelia nezabúdajú ani na starý ďakovný kríž v záhrade pri Novozámockej ulici, 112-ročný kríž na križovatke v Malom Kýri a sochu Sv. Vendelína. Príkladne sa o ne starajú jednotlivé spolky v obci alebo obyvatelia z okolitých domov.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.