Obec Veľký Kýr : Jubileum obcí zo Zoborskej listiny

29.04.2013

MY: Naše novosti - Jubileum obcí zo Zoborskej listiny 28.4.2013. Obec Veľký Kýr je pre našich obyvateľov domovom, ktorý sa veľmi ťažko opúšťa. Napriek ich pomerne vysokému počtu sa obyvatelia správajú k sebe ako jedna veľká rodina. Niekedy naša obec prežíva ťažšie, inokedy zase krajšie chvíle. Počas svojej dlhej histórie mala vyše 3800 obyvateľov, avšak ich počet neustále klesá.

JUBILEUM OBCÍ ZO ZOBORSKEJ LISTINY - OBEC VEĽKÝ KÝR

900. výročie prvej písomnej zmienky o obci

 

Obec Veľký Kýr leží v Podunajskej nížine na oboch brehoch starého koryta rieky Nitry. Patrí do okresu Nové Zámky a Nitrianskej župy. Rozprestiera sa na ploche 2363 ha, má 3 038 obyvateľov a stred obce leží v nadmorskej výške 132 m. Archeologické nálezy dokazujú, že dedina bola obývaná už v kamennej dobe. Veľký Kýr sa prvýkrát spomína v listine kráľa Kolomana z roku 1113 ako Ker, čo je zrejme pomenovanie podľa jedného z legendárnych 7 staromaďarských kmeňov Kér. Zo zoborskej listiny z roku 1113 vyplýva, že po smrti vodcu Huba sa obec stala majetkom zoborského opátstva a jej obyvatelia jeho poddanými. Rimania tu v 1. storočí nášho letopočtu postavili pohraničnú strážnu vežu (castellum), v ktorej sa neskôr usídlili Avari a po nich Slovania, nakoľko tadiaľto viedla jedna z najdôležitejších obchodných ciest, tzv. Jantárová cesta.

Dedina veľa trpela od vojen, nakoľko rôzne vojská často rabovali a podpálili dedinu. V r. 1882 celá obec vyhorela. Od roku 1349 sa obec stala vlastníctvom ostrihomského arcibiskupstva, ktoré ju do 16. storočia prenajímalo zemianskym rodinám. Prvý kostol, ktorý dostal meno po svätom Clementovi, bol postavený koncom 10. alebo začiatkom 11. storočia, v čase, keď Maďari prijali kresťanskú vieru. Kostol bol zničený počas tatárskeho vpádu, jeho pamiatku pre nás uchovali archeologické nálezy a meno jedného honu dediny: Kelemenke. V roku 1663 Turci okrem dobytia Nových Zámkov a Nitry okupovali aj Veľký Kýr - až do roku 1685. Počas tohto obdobia sa dedina vyľudnila, jej významná časť bola spustošená, aj kostol sa zrútil. Začiatkom 17. storočia prežíva obec svoj najväčší rozmach. Podľa starého medeného pečatidla bol vtedy Veľký Kýr mestečkom - získal tak privilégium usporiadania výročných trhov. V r. 1942 sa Veľký a Malý Kýr zlúčili do Nitrianskeho Kýru. V r. 1948 bola obec premenovaná na Milanovce a od r. 1992 sa volá Veľký Kýr.

V obci je rímskokatolícky kostol Povýšenia s v. Kríža zo 14,storočia, ktorý bol v r. 1768 prestavaný v barokovom štýle, kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku 1793 a niekoľko sakrálnych pamiatok. Obyvatelia žijú bohatý spoločenský a kultúrny život, ktorý už po desaťročia zabezpečujú miestne kultúrne stredisko, spoločenská organizácia CSEMADOK, Poľovnícke združenie HUBERT, hasičský spolok, rybársky spolok, klub dôchodcov, vinársky spolok Čerdavin, občianske združenia, ľudová tanečná a citaro-vá skupina Mórinca, rockové hudobné skupiny CsukaMájOlaj a Hajlok Blues Band, futbalový klub FC Veľký Kýr, hokejový klub HC Kýr a iné športové kluby. Medzi rekreačné zóny obce patrí rad vínnych pivníc známy ako Čerdaút i každoročne sa tu koná podujatie Čerdafest.

Obec Veľký Kýr je pre našich obyvateľov domovom, ktorý sa veľmi ťažko opúšťa. Napriek ich pomerne vysokému počtu sa obyvatelia správajú k sebe ako jedna veľká rodina. Niekedy naša obec prežíva ťažšie, inokedy zase krajšie chvíle. Počas svojej dlhej histórie mala vyše 3800 obyvateľov, avšak ich počet neustále klesá. Nie každý obyvateľ prijal s pochopením výstavbu nových bytoviek, možno z toho dôvodu, že približne do roku 2002 tu bolo len 8 bytov. Ich počet sa do roku 2010 zvýšil o 18 bytov, pričom v roku 2013 má byť odovzdaných do užívania ďalších 9 bytov.

 

Svojou polohou je ideálnym miestom na bývanie. Vzdialenosťou 15 km od Nitry a zároveň 20 km od Nových Zámkov dáva obyvateľom väčší priestor na výber zamestnania, ako aj výber stredných a vysokých škôl. Dopravu do týchto miest nám uľahčuje pravidelná vlaková, autobusová doprava, aj cesta prvej triedy spájajúce tieto okresné mestá.

Základná škola, spolu s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, je v našej obci na vysokej úrovni. Našou snahou je udržať výučbu maďarského jazyka, avšak s nízkym počtom narodených detí klesajú aj celkové počty žiakov v maďarských triedach. Dôležité však je poznamenať, že obyvatelia majú doposiaľ možnosť výberu, ktorý už iné obce stratili.

Čiastočnou rekonštrukciou miestneho kultúrneho parku sa do obce opäť vrátili letné zábavy, organizované občianskymi združeniami a miestnymi organizáciami. Miestny futbalový klub je v okresnej súťaži na prvých priečkach. Tento šport začína robiť vždy viac a viac nových deti. Pre ostatných sú prístupné tenisové kurty v športovom centre, squash, umelý trávnik v areáli základnej školy na nohejbal alebo asfaltové ihrisko na hokejbal.

O čistotu našej obce sa okrem zamestnancov obecného úradu starajú miestni poľovníci a rybári. Pravidelným organizovaním brigád sa dbá aj na čistotu chotárov či okolia štrkárne. Do týchto činností sa snažíme zapájať aj deti zo základnej školy. Dôchodcovia si v minulosti založili svoj vlastný klub. Každý z nich však nedokáže pravidelne navštevovať tieto stretnutia. Obec sa však stará aj o obyvateľov, ktorým zdravotný stav nedovolí byť aktívnymi v spoločenskom živote. Zabezpečujeme pre nich obedy, ich rozvoz až domov. Činnosť v obci, ako aj práce vykonávané jej zamestnancami, rôzne športové a kultúrne podujatia, sa zaznamenávajú na kamerový záznam a v obecnej televízii pravidelne vysielajú pre verejnosť. Pre niektorých obyvateľov je to jediný vizuálny kontakt s našou obcou.

Tak, ako sa v minulosti obyvatelia podieľali na prácach v obci, mojou snahou je do všetkých činností zapojiť čo najväčší počet ľudí. Vytváraním občianskych združení a sledovaním ich činnosti môžeme lepšie reagovať na potreby všetkých. Ďalšia vízia napredovania obce môže byť prínosom pre všetkých jej obyvateľov jedine vtedy, ak sa o to sami pričinia. Mojou úlohou, ako aj úlohou samosprávy, je sledovať ich potreby a po ich vyhodnotení ich začať realizovať. Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci môžu byť spomienkou na všetkých, ktorí sa vo svojom živote pričinili o jej celkový obraz, a zároveň ďalším krokom do budúcnosti...

Viac o Zoborských listinách: http://velkykyr.sk/o-obci/historia/seminar-o-zoborskych-listinach/

 
Miroslav Dojčán,
starosta obce

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.