Obec Veľký Kýr : 900. rokov obce oslávia s partnermi zo zahraničia

18.07.2013

MY: Naše novosti 17.7.2013. Slávnosti v obci budú trvať 3 dni od 9. do 11. augusta 2013. Prvý deň /piatok/ privítajú vyše 120 vzácnych hostí zo zahraničia a desiatky rodákov zo všetkých kútov Slovenska. Večer sa v areáli parku bude konať slávnostný kultúrny program. Vystrieda ho diskotéka pre mládež, na ktorej vystúpi maďarská rocková kapela Bikini. Zábava potrvá až do ranných hodín. Aj v sobotu sa hlavné podujatia budú konať v parku. Uskutoční sa populárna súťaž vo varení guláša, súťaž v rybolove, začne sa hokejbalový turnaj, otvorí sa EUROinfo stan s propagačnými a prezentačnými materiálmi o EÚ, bude sa konať aj historický workshop.

900. rokov obce oslávia s partnermi zo zahraničia

VEĽKÝ KÝR už onedlho oslávi 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Očakáva sa, že slávnosti budú skutočne veľkolepé - ide o okrúhle jubileum vzniku obce a zúčastní sa na nich vyše 120 hostí zo zahraničia.

VEĽKÝ KYR. Prvýkrát sa spomína presne pred 9 storočiami - v listine kráľa Kolomana z r. 1113 ako Ker, čo je zrejme pomenovanie podľa jedného zo siedmich staromaďarských kmeňov Kér.

Už v zoborskej listine

Zo zoborskej listiny z r. 1113 vyplýva, že po smrti vodcu Huba, sa obec stala majetkom zoborského opátstva. Dovtedy v nej žili slobodní roľníci. Od r. 1349 obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Začiatkom 17. storočia prežíva obec svoj najväčší rozmach. Podľa starého medeného pečatidla bol vtedy Velký Kýr mestečkom - získal tak privilégium usporiadania výročných trhov.

Po obsadení Nových Zámkov Turkami (1663), bola obec až do roku 1685 pod tureckou nadvládou. Väčšina obyvateľstva utiekla, mnohí v krutých bojoch zomreli. Obnova obce, zničeného kostola i samotných domov prebiehala dve desaťročia.

V 18. a 19. storočí sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a chovom hospodárskych zvierat. Ťažké roky 1. svetovej vojny poznačili aj túto usadlosť rovnako ako všetky ostatné sídla. Po podpísaní Trianonskej zmluvy (1920) pripojili obec k Československu. Počas 2. svetovej vojny patrila na základe prvej viedenskej arbitráže horthyovskému Maďarsku.

Po druhej svetovej vojne sa obec rýchlo rozvíjala. V r. 1949 v tu vzniklo Jednotné roľnícke družstvo. V r. 1980 mala 994 obytných domov, pričom vyše 700 vyrástlo v povojnovom období. Vo svojej histórii obec viackrát menila názov: 1113 - Villa de Keer, 1156 - Ker, 1222 - Ker, 1269 - Keer, 1808 - Welký Kýr (maď. Nyitranagykér), 1948 - Milanovce, 1991 - Veľký Kýr. V obci sa nachádzajú dve pekné architektonické pamiatky: Kostol povýšenia sv. Kríža, postavený v r. 1332 až 1371 /s kryptou z roku 1734, v r. 2004 bol zrekonštruovaný/ a Kaplnka sv. Trojice postavená v r. 1793 /neskorobarokový štýl, v r. 2007 bola zrekonštruovaná/. Kým v r. 1690, len 5 rokov po odchode Turkov, žilo v obci iba 320 obyvateľov, o 200 rokov ich už bolo 1888, v r. 1900 - 2006, v r. 1930 - 2719, v r. 1950 - 2639, 1980 - 3562 /najviac v histórii/, v r. 1991 - 3438, v r. 2005 -3069 a dnes je tu 3038 obyvateľov.

Trojdňové oslavy

Slávnosti v obci budú trvať 3 dni od 9. do 11. augusta 2013. Prvý deň /piatok/ privítajú vyše 120 vzácnych hostí zo zahraničia a desiatky rodákov zo všetkých kútov Slovenska. Večer sa v areáli parku bude konať slávnostný kultúrny program. Vystrieda ho diskotéka pre mládež, na ktorej vystúpi maďarská rocková kapela Bikini. Zábava potrvá až do ranných hodín.

Aj v sobotu sa hlavné podujatia budú konať v parku. Uskutoční sa populárna súťaž vo varení guláša, súťaž v rybolove, začne sa hokejbalový turnaj, otvorí sa EUROinfo stan s propagačnými a prezentačnými materiálmi o EÚ, bude sa konať historický workshop - prezentácia tradičnej práce na poli v minulosti, využívania dobových nástrojov, prednáška o zdravej výžive z domácich zdrojov a o výhodách pestovania domáceho ovocia a zeleniny, o tradícii pestovania, spojená s výstavou ovocia a zeleniny.

Uskutočnia sa rokovania predstaviteľov 4 zahraničných obcí, vedenia Veľkého Kýru a zástupcov aktívnych občanov o rozšírení spolupráce medzi 5 družobnými obcami. Bohatý program bude pripravený aj pre najmenších obyvateľov - rôzne súťaže a veselé hry, vystúpenia sokoliarov, diskotéka a pod. Na diskotéke pre mládež vystúpi maďarská rock-skupina Fenyó Miklos. V nedeľu budú pokračovať stretnutia občanov so zahraničnými hosťami a spoločná prehliadka obce. Návštevníkov oboznámia s tradičnými kýrskymi receptami starým mám - pečenie koláčov a iných dobrôt. Uskutoční sa futbalový turnaj starých pánov vo futbale za účasti družstiev z partnerských obcí.

Po slávnostnom obede zástupcovia partnerských obcí vysadia ovocné stromy a na záver sa bude konať koncert, zlatým klincom ktorého bude vystúpenie známej slovenskej skupiny Desmod.

Šalamúnske riešenie

Samozrejme, každá oslava niečo stojí. Vo Veľkom Kýri to vyriešili šalamúnsky. Na rozvoj spolupráce s družobnými obcami zo zahraničia získali 23 tisíc eur z európskych fondov. Tieto prostriedky by mali postačiť na organizáciu slávnosti pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci, na ktorých sa zúčastní aj vyše 100 zahraničných hostí z partnerských obcí.

EUGEN PAĽCEV FOTO: AUTOR


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.