02.07.2018

Dňa 8. septembra 2018 sa v obci Jatov uskutoční 3. ročník regionálneho jarmoku MAS Cedron – Nitrava. Vyzývame miestnych remeselníkov a výrobcov, ktorí by sa chceli prezentovať so svojimi výrobkami, aby sa prihlásili na obecnom úrade Veľký Kýr najneskôr do 6. júla 2018.

 

VÝZVA

Dňa 8. septembra 2018 sa v obci Jatov uskutoční 3. ročník regionálneho jarmoku

MAS Cedron – Nitrava.

Vyzývame miestnych remeselníkov a výrobcov, ktorí by sa chceli prezentovať so svojimi výrobkami na tomto podujatí, alebo by chceli predstaviť vlastnoručne vyrobené umelecké diela (výtvarné, rezbárske, výšivky, perníky, čipky, kraslice, predajcovia medu a iných výrobkov......), aby sa prihlásili na obecnom úrade Veľký Kýr najneskôr do 6. júla 2018

 

FELHÍVÁS

2018. szeptember 8-án Jatón szervezi mega Cedron – Nitrava HACS a 3. regionális vásárt.

Felhívjuk a figyelmét a helyi kézműveseknek, akik szeretnék bemutatni vagy árusítani termékeiket ezen a regionális rendezvényen (méz, festmények, fafaragások, csipkeverőkésegyéb), jelentkezzenek a nagykéri községihivatalban legkésőbb 2018. július 6-ig.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.