Obec Veľký Kýr : Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

10.06.2019

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  Dĺžka trvania výzvy je od 07.06. 2019 do 07.10. 2019. 

Informačný seminár k výzve pre zástupcov samospráv bude dňa 19.06.2019 o 9:00 v kancelárii MAS CEDRON - NITRAVA

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

0905 485 943, kancelaria@cedronnitrava.sk

Bližšie informácie o výzve nájdete TU

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.